Agor enwebiadau Gwobrau’r Selar

Mae Y Selar wedi agor yr enwebiadau cyhoeddus ar gyfer Gwobrau’r Selar eleni. 

Yn ôl yr arfer, mae cyfle i bawb sy’n dilyn cerddoriaeth gyfoes Gymraeg gynnig enwau ar gyfer yr amrywiaeth o gategorïau. 

Bydd yr enwebiadau’n cau ar 23 Rhagfyr, ac ar ôl hynny bydd panel Gwobrau’r Selar yn trafod a phenderfynu pa enwau fydd yn cyrraedd y rhestrau hir y tro yma. Y cyhoedd fydd yn cael y gair olaf fel arfer, a bydd pleidlais gyhoeddus gyda chyfle i bawb ddewis o’r rhestrau hir yn agor yn fuan yn y flwyddyn newydd. 

Mae modd i unrhyw un enwebu ar gyfer categorïau Gwobrau’r Selar ar wefan Y Selar nawr

Does dim angen enwebiadau ar gyfer categorïau Record Hir a Record Fer y flwyddyn gan fod yr holl albyms ac EPs cymwys yn cael eu cynnwys ar y bleidlais gyhoeddus. Er hynny, gallwch helpu gwneud yn siŵr bod popeth cymwys wedi’i restru ar ein rhestr cynnyrch 2022

Ond mae’r Selar yn awyddus i glywed barn y cyhoedd ar bwy ddylai gael eu hystyried ar gyfer y categorïau eraill fel Digwyddiad Byw, Band Gorau a Seren y Sin. 

Mae unrhyw gynnyrch a ryddhawyd yn ystod 2022 yn gymwys, ac unrhyw artistiaid neu fandiau a grëodd argraff dros y flwyddyn. Mae modd gweld y canllawiau’n llawn ar wefan Y Selar