Ar Dâp: Tara Bandito

Tara Bandito ydy gwestai diweddaraf y gyfres gerddoriaeth Lŵp: Ar Dâp. 

Mae modd gweld y sesiwn fyw gan y gantores amryddawn ar lwyfannau digidol Lŵp nawr…er ei bod hi’n werth crybwyll bod rhybudd iaith gref ar y darllediad. 

Dyma’r ail o’r gyfres ddiweddaraf Lŵp: Ar Dâp gan ddilyn sesiwn gan N’Famady Kouyaté a gyhoeddwyd ar-lein ychydig wythnosau yn ôl. 

Dros y misoedd nesaf, bydd cyfle i wylio rhagor o berfformiadau byw gan rhai o fandiau/artistiaid mwyaf blaenllaw Cymru.

Mae Tara wedi perfformio ers yn 5 mlwydd oed. Ond dim ond yn y blynyddoedd diwethaf mae’r gantores o Rhyl wedi darganfod mai drwy ysgrifennu ei cherddoriaeth ei hun ydi’r ffordd orau o ddeall a mynegi ei hun. 

Mae’r gerddoriaeth sy’n dod yn sgil ei sesiynau hwyrnos o ysgrifennu mor unigryw ac y mae nhw’n onest, yn cyffwrdd ar eu profiadau’n teithio dwyrain y byd ac yn ewfforig ar adegau.

Ar ddechrau’r flwyddyn bu i Tara ryddhau cyfres o dair sengl a brofodd yn boblogaidd iawn sef ‘Blerr’ ym mis Ionawr, ‘Rhyl’ ym mis Chwefror,  a ‘Drama Queen’ ym mis Mawrth. 

Mae’r traciau hyn yn ei set Ar Dâp ynghyd a’r caneuon ‘Six Feet Under’ ac ‘Unicorn’.

Dyma’r bennod: