Casgliad newydd canu Gwlad gan Sain

Mae label Recordiau Sain wedi rhyddhau albwm sy’n cynnwys casgliad newydd o ganeuon canu gwlad gan rai o artistiaid amlycaf Cymru. 

‘Gwlad am Byth’ ydy enw’r casgliad sydd wedi’i gynhyrchu gan Aled Wyn Hughes yn Stiwdio Sain, Llandwrog. 

Gyda mwyafrif y traciau wedi eu recordio o’r newydd yn arbennig ar gyfer yr albwm, mae’n gasgliad amrywiol, sydd hefyd yn gweld cyfraniadau gan griw o gerddorion sy’n cynnwys Aled ei hun ynghyd ag Osian Huw Williams, Iwan Hughes a Gethin Griffiths, gyda chymorth Euron Jones, Annette Bryn Parri a Carwyn Williams.   

“Mae’n anodd dweud ymhle mae gwreiddiau’r Canu Gwlad sydd wedi bod mor boblogaidd yn America, ac sydd wedi ennill cynulleidfa fawr yn y Gymru Gymraeg hefyd” meddai Dafydd Iwan am y casgliad newydd.  

“Mae canu Gwerin o sawl gwlad wedi bwydo i mewn i’r traddodiad, a chanu crefyddol hefyd, ond efallai mai prif nodwedd Canu Gwlad yw ei fod yn perthyn i’r dosbarth gweithiol, ac yn barod bob amser i fynegi teimladau dwfn yn agored, heb gywilydd. 

“I rai, mae’n gallu bod yn arwynebol sentimental, ond ar ei orau, mae’n cyffwrdd â’r galon fel na all caneuon eraill wneud. Wrth i’r arfer o brynu Cryno-Ddisgiau gilio, beth well na chasgliad o ganeuon gwlad newydd i ddangos bod bywyd o hyd yn y busnes recordio yma?” 

Mae’r casgliad yn cynnwys caneuon gan nifer o enwau mwyaf canu gwlad Cymraeg dros y blynyddoedd gan gynnwys John ac Alun, Doreen Lewis, Dylan a Neil a Iona ac Andy. 

Mae yna nifer o gantorion a chyfansoddwyr mwy diweddar hefyd gan gynnwys Dylan Morris, Welsh Whisperer a Gethin a Glesni. 

“Roedd hi’n bwysig i gynnwys y cantorion sy’n cadw nosweithiau yn gyson mewn tafarndai a gwestai a neuaddau ar hyd a lled Cymru” eglura Dafydd Iwan.  

“Pobol fel Dafydd Pantrod, Tudur Wyn, Jonathan Davies, a Clive Edwards. Ac yna ychwanegwyd Gwyneth Glyn, y gyfansoddwraig alluog sydd ar gyrion y byd Canu Gwlad, ond yn ffitio i’r patrwm yn wych iawn. 

“Mae yna enwau eraill wrth gwrs – a gobeithiwn y bydd lle iddyn nhw i gyd ar gasgliad newydd yn ystod 2023.” 

Rhestr Traciau’r Casgliad:

 1. Dylan Morris – Mae Hiraeth yn Brifo
 2. Iona ac Andy – Cyn i’r Haul Fynd i Lawr
 3. Doreen Lewis – Werth y Byd yn Grwn
 4. John ac Alun – Falle Rhyw Ddydd
 5. Dylan a Neil – Cân Neil
 6. Jonathan Davies – Wrth fy Modd
 7. Tudur Wyn – Gwyn dy Fyd
 8. Clive Edwards – Rhywun fel Ti
 9. Dafydd Pantrod a’i Fand – Fe Godwn ni Eto
 10. Welsh Wisperer – Nôl i Faes y Sioe
 11. Gethin a Glesni – Llongwr
 12. Gwyneth Glyn – Nico bach

Dyma ‘Nico Bach’ gan Gwyneth Glyn: