Cyfres gigs, ac albwm Gwilym Bowen Rhys

Mae Gwilym Bowen Rhys wedi cyhoeddi manylion cyfres o gigs mae’n perfformio ynddynt dros yr wythnos nesaf.

Roedd Gwilym, sy’n adnabyddus am gigio’n rheolaidd iawn, yn chwarae nos Wener diwethaf, 26 Chwefror, yn nhafarn Y Pengwern yn Llan Ffestiniog ac yna nos Lun 28 Chwefror yn nhafarn Yr Heliwr yn Nefyn.

Mae’n chwarae 4 gig i gyd i nodi Dydd Gŵyl Dewi, ac yna 4 gig arall dros y pump diwrnod canlynol. 

 

Dyma fanylion llawn y gigs: 

​​26 Chwefror – Y Pengwern,  Llan Ffestiniog

28 Chwefror – Yr Heliwr, Nefyd

1 Mawrth – set ar BBC Radio Cymru (9am)

1 Mawrth – strydoedd Wrecsam (12pm)

1 Mawrth – digwyddiad rhithiol Plaid Cymru ifanc (6:30pm)

1 Mawrth – Nant Gwrtheyrn (7pm) 

2 Mawrth – Tŷ Newydd, Aberdaron (2pm)

3 Mawrth – Theatr Mwldan, Aberteifi (7:30pm)

4 Mawrth – Y Parlwr, Pontcanna, Caerdydd (7pm)

6 Mawrth – Clwb Hwylio, Caernarfon (7.30pm)

 

Bydd Gwilym hefyd yn rhyddhau ei albwm newydd, ‘Detholiad o Hen Faledi II’ ar ddydd Gŵyl Dewi. Casgliad o 10 o draciau fydd hwn, sy’n ddilyniant i’r albwm ‘Detholiad o Hen Faledi I’ a ryddhawyd yn 2018. Bydd yr albwm yn cael ei ryddhau ar label Recordiau Erwydd.