Cyhoeddi arlwy Pentref Ieuenctid y Sioe Fawr

Mae trefnwyr Pentref Ieuenctid Sioe Amaethyddol Llanelwedd wedi dechrau datgelu arlwy digwyddiadau nos yr ŵyl eleni.

Bydd y Sioe Fawr yn digwydd rhwng 18 a 21 Gorffennaf eleni, ac yn ôl yr arfer bydd digon o adloniant gyda’r hwyr yn y Pentref Ieuenctid. 

Y prif atyniad ar y nos Sul (17 Gorffennaf) fydd y DJ Huw Stephens, sydd wastad yn ffefryn yn Llanelwedd.

Bydd yr arlwy yn ystod yr wythnos hefyd yn cynnwys y ddeuawd electronig Roughion a Morgan Elwy. 

Lein-yp sydd wedi’i gyhoeddi hyd yma: 

Nos Sul – Huw Stephens DJ, Osian Gierke

Nos Lun – Roughion, Katie Owen, A.$.A.P

Nos Fawrth – Dan Morgan DJ, Morgan Elwy, 

Mwy o fanylion a thocynnau ar wefan y Pentref Ieuenctid.

 

Llun: Roughion