Cyhoeddi artistiaid llwyddiannus Cronfa Lansio Gorwelion

Mae cynllun Gorwelion wedi cyhoeddi enwau’r 49 o artistiaid cerddorol  o Gymru sydd i dderbyn cyllid o’u cronfa lansio ar gyfer 2022.

Gan rannu £63,000 ymysg yr artistiaid eleni, dyma’r swm mwyaf i’w ddyfarnu gan y cynllun, sy’n bartneriaeth rhwng BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, ers ei sefydlu yn 2014.

Mae nifer o artistiaid Cymraeg wedi bod yn llwyddiannus gyda’u ceisiadau eleni gan gynnwys Hana Lili, Kim Hon, Bandicoot, Cerys Hafana, Gwenno Morgan, Mali Hâf, Skylrk, SYBS, Tara Bandito a Tapestri. 

Ci Gofod yn barod i lansio

Artist arall sydd wedi derbyn cyllid ac sydd wedi dechrau cyfansoddi yn y Gymraeg ydy Ci Gofod, sef prosiect Jack Thomas Davies o Faesteg. 

“Rwy’n falch o gael cefnogaeth gan Gorwelion ar gyfer ryddhau fy EP” meddai Jack.  

“Diolch i’r cyllid, gall fy EP gael ei chwblhau gan beirianwyr sain blaenllaw a chreu ‘cylchgrawn’ ar-lein lle gall gwrandawyr ddysgu mwy amdanaf i a fy ngherddoriaeth. Bydd y EP yn cael ei lansio yr haf yma, a bydd yn ychwanegu ffync a neo-soul Gymraeg i grochan y sîn gerddoriaeth Gymreig.” 

Ers ei sefydlu wyth mlynedd yn ôl, mae Cronfa Lansio Gorwelion wedi cael ei rhoi i fwy na 250 o artistiaid, o dros 60 o wahanol drefi yng Nghymru, gan wario £273,000 yn ecosystem cerddoriaeth Cymru. 

Mae llawer ohonynt wedi cael eu cefnogi yn eu gwaith creadigol, gyda’r gronfa’n eu galluogi i dreulio amser mewn stiwdio, comisiynu ffotograffiaeth a gwaith celf, ar gyfer hyrwyddo, cael offer, cynhyrchu fideos a chostau teithio.

I’r 49 naw o artistiaid sy’n cael cyllid eleni, dyma foment allweddol yn eu taith, a allai gynnwys gwaith datblygu artistiaid, cyhoeddusrwydd a setiau mewn gwyliau.

Amrywiaeth o artistiaid

Ar adeg pan fo’r cyfnodau clo wedi achosi ansicrwydd i gerddoriaeth fyw a rhyddhau cerddoriaeth, mae Cronfa Lansio Gorwelion 2022 yn cyflwyno blwyddyn lwyddiannus o wobrau, gyda £63,000 a mwy o wobrau’n cael eu cynnig i gefnogi gwaith talent newydd o bob cwr o’r wlad ac yn cwmpasu holl sbectrwm y byd cerddorol yng Nghymru.  

Mae’r rhai sy’n derbyn y gwobrau’n cynnwys arlwy gref o artistiaid o gymuned MOBO, artistiaid cyffrous yn y byd cerddoriaeth Gymraeg, ac artistiaid newydd sy’n ennill cydnabyddiaeth ac yn magu eu cynulleidfaoedd ar lwyfannau a recordiau.

Cafodd yr artistiaid eu dewis gan banel o unigolion sy’n weithgar yn y maes cerddoriaeth sef Leigh Jones (PRS), Laura Herd (Queens Hall), Helen Weatherhead (BBC 6Music), Gethin Pearson (Cynhyrchydd), Esyllt Williams (DJ Dirty Pop) Rachel K Collier (Cerddor), DJ Jaffa, Lekan (Intricate Management), Kima Otung (Cerddor) Elan Evans (Clwb Ifor Bach), Hollie singer (Adwaith/ Cerddor), Ifan Davies (BBC Radio Cymru/ Sŵnami/ Cerddor) Natalie Jones (Focus Wales) ac Andrew Ogun (Cyngor Celfyddydau Cymru). 

Mwy na jyst arian

Mae’r artistiaid llwyddiannus yn derbyn mwy na dim ond cyllid. Drwy gydol mis Chwefror, bydd modd i Artistiaid y Gronfa Lansio gael sesiynau pwrpasol ar-lein, wrth i Gorwelion gynnal cyfres o sgyrsiau cerddoriaeth ar gyngor busnes, marchnata a hyrwyddo, gan gynnwys gwesteion arbenigol. 

Bydd Gorwelion hefyd yn dychwelyd i ddigwyddiadau byw y mis yma gyda sioe ‘Dod Adre’ yng Nghlwb Ifor Bach ar gyfer Mace The Great, llysgennad Venue Week, gyda chefnogaeth Juice Menace a Lily Beau. 

Mae Gorwelion hefyd yn bwriadu dychwelyd i Wythnos Cymru yn Llundain ym mis Mawrth, ac yna taith o amgylch Lleoliadau Cerddoriaeth Cymru.  

Yn ôl Bethan Elfyn, Rheolwr Prosiect Gorwelion, mae’n hollbwysig buddsoddi yn y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru ar hyn o bryd. 

Mae’n bwysicach nag erioed i gysylltu cymuned, i gredu yn yr artistiaid a’u taith ac i roi buddsoddiad yn niwydiant cerddoriaeth Cymru, a hynny yn yr eco-system gyfan o amgylch yr artistiaid – o’r stiwdios, i gynhyrchwyr, labeli, cwmnïau hyrwyddo a mwy” meddai Bethan.  

“Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld sut mae’r prosiectau cerddoriaeth hyn yn datblygu.” 

Rhestr lawn o’r 49 o artistiaid a fydd yn derbyn cyllid gan Gronfa Lansio Gorwelion 2022:

 • ALICE LOW – CAERDYDD
 • ANWAR SIZBAR, CAERDYDD
 • AISHA KIGS – CAERDYDD
 • ALEKXSANDR, CAERDYDD
 • ARTSHAWTY – CAERDYDD
 • ASHA JANE – CAERDYDD
 • BANDICOOT – ABERTAWE
 • THE BUG CLUB – CALDICOT, SIR FYNWY
 • CHASING SHADOWS – SIR DDINBYCH
 • CELAVI – BANGOR
 • CLWB FUZZ – CAERDYDD
 • CERYS HAFANA – MACHYNLLETH
 • CI GOFOD – MAESTEG
 • CUPSOFTE – CAERDYDD
 • GWENNO MORGAN – BANGOR
 • HANNA LILI – ABERSILI
 • HEMES – PONTYPRIDD
 • TEDDY HUNTER – CAERDYDD
 • JAMES AND THE COLD GUN – CAERDYDD
 • K(E)NZ – ABERTAWE
 • KINNIGAN CAERDYDD
 • KIM HON – CAERNARFON
 • HARRY JOWETT – BRO MORGANNWG
 • L E M F R E C K – GWENT
 • LLOYDY LEW – TORFAEN
 • LUKE RV – CASTELL-NEDD
 • MACE THE GREAT – CAERDYDD
 • MALAN – CAERNARFON
 • MALI HAF – CAERDYDD
 • MANTARAYBRYN – CAERDYDD
 • MIRARI MORE – CAERDYDD
 • NIQUES – CAERDYDD
 • PANTA RAY – CAERDYDD
 • REBECCA HRN – PORTHCAWL
 • ROMAN YASIN – CAERDYDD
 • SKYLRK – DYFFRYN NANTLLE
 • SOREN ARAUJO – CARDIFF
 • SYBS – CASNEWYDD
 • SU SANG SONG – CAERDYDD
 • SZWE – CAERFYRDDIN
 • TARA BANDITO – CAERDYDD
 • TAPESTRI – SIR BENFRO/ SIR FON
 • THALO – PENYGROES
 • WINGER RECORDS – SIR GAERFYRDDIN
 • WOBBLI BOI – SIR GAERFYRDDIN
 • WYNT – RHONDDA
 • VOYA – CAERDYDD
 • YAZMEAN – CAERDYDD
 • XL LIFE – CAERDYDD