Cyhoeddi dyddiad gŵyl Tregaroc 2022

Mae gŵyl gerddoriaeth flynyddol Tregaron yng Ngheredigion wedi cyhoeddi dyddiad y digwyddiad eleni.

Cynhelir Tregaroc mewn lleoliadau amrywiol yn nhref leiaf Ceredgion ers sawl blwyddyn bellach, ond bu’n rhaid cael saib dros y cwpl o flynyddoedd diwethaf o ganlyniad i’r pandemig.

Bydd yr ŵyl yn ôl yn 2022 ac yn cael ei chynnal ar 21 Mai.

Yn ôl y trefnwyr bydd manylion ynglŷn â’r artistiaid sy’n perfformio a sut i gael gafael ar docynnau yn dilyn yn fuan.