Cyhoeddi rhestr fer Y Wobr Gerddoriaeth Gymreig

Mae trefnwyr y WobrGerddoriaeith Gymreig wedi cyhoeddi’r recordiau hir sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y wobr eleni. 

Mae pump o albyms Cymraeg ymysg y 15 olaf sydd â chyfle i gipio’r teitl ar gyfer 2022. 

Bydd enw’r enillydd yn cael ei ddatgelu mewn seremoni arbennig yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 26 Hydref.

Cynhelir y seremoni y tro hwn fel rhan o ŵyl Llais, a bydd y cyflwynydd radio Siân Eleri’n arwain y noson. 

Pum o’r pymtheg

Y pump albwm Cymraeg sydd wedi cyrraedd y rhestr eleni ydy ail albwm Adwaith, Bato Mato; albwm cyntaf Breichiau Hir, Hir Oes i’r Cof; Yn Rio gan Carwyn Ellis & Rio 18 gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC; albwm cyntaf Papur Wal, Amser Mynd Adra; a chasgliad blwyddyn o senglau Sywel Nyw, Deuddeg. 

Mae recordiau hir sawl artist arall sydd wedi canu’n y Gymraeg ar y rhestr hefyd gan gynnwys Cate Le Bon, Danielle Lewis, Gwenno, Dead Method a Lemfreck. 

Sefydlwyd y Wobr Gerddoriaeth Gymreig yn 2011 gan yr hyrwyddwr cerddoriaeth John Rostron a’r cyflwynydd radio Huw Stephens a dros y blynyddoedd ers hynny mae wedi datblygu i fod yn un o ddigwyddiadau mwyaf arwyddocaol y calendr cerddoriaeth yng Nghymru.

Mae unrhyw albwm sydd wedi’i ryddhau gan artist Cymreig yn gymwys ar gyfer y wobr, ac fel arfer mae panel o feirniaid sy’n ymwneud â’r diwydiant yn dewis enillydd o’r rhestr hir sy’n cael ei lunio gan reithgor o bobl sy’n ymwneud â cherddoriaeth yng Nghymru. 

Enillydd y wobr gyntaf yn 2011 oedd Gruff Rhys gyda’i albwm ‘Hotel Shampoo’ ac mae’r enillwyr ers hynny’n cynnwys Georgia Ruth, Gwenno, Meilyr Jones, The Gentle Good ac Adwaith. Y cerddor a chynhyrchydd electronig o Rhuddlan, Kelly Lee Owens oedd enillydd y wobr llynedd gyda’r albwm ‘Inner Song’. 

Rhestr fawr lawn y Wobr Gerddoriaeth Gymreig 2022

 • Bato Mato – Adwaith
 • Is It Light Where You Are – Art School Girlfriend
 • Hir Oes i’r Cof – Breichiau Hir
 • Still – Bryde
 • Backhand Deals – Buzzard Buzzard Buzzard
 • Yn Rio – Carwyn Ellis & Rio 18 gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC 
 • Pompeii – Cate Le Bon
 • Dreaming in Slow Motion – Danielle Lewis
 • Future Femme – Dead Method
 • Shaboo Strikes Bach – Don Leisure
 • Tresor – Gwenno 
 • The Pursuit – Lemfresk 
 • The Ultra Vivid Lament – Manic Street Preachers
 • Amser Mynd Adra – Papur Wal 
 • Deuddeg – Sywel Nyw