Datgelu rhestrau byr Artist Unigol a Band neu Artist Newydd Gorau 2021

Heno, ar raglen BBC Radio Cymru Huw Stephens, fe gyhoeddwyd dwy arall o restrau byr Gwobrau’r Selar eleni.

Datgelwyd rhestrau byr cyntaf y Gwobrau ar raglen Lisa Gwilym neithiwr, sef ‘Cân Orau’ a ‘Gwaith Celf Gorau’.

Nawr rydym hefyd yn gwybod pa bedwar enw sydd wedi dod i frig y bleidlais gyhoeddus yn y categorïau ‘Artist Unigol Gorau 2021’ a ‘Band neu Artist Newydd Gorau 2021’.

Heb oedi ymhellach felly, dyma nhw:

Artist Unigol Gorau 2021

Sywel Nyw

Mared

Thallo

Elis Derby

Band neu Artist Newydd 2021

Ciwb

Morgan Elwy

N’famady Kouyaté

Kathod

 

Bydd mwy o restrau byr yn cael eu datgelu ar Radio Cymru wythnos nesaf, a bydd enillwyr y Gwobrau eleni’n cael ru cyhoeddi ar raglenni Lisa a Huw yn ystod wythnos 14-18 Chwefror.