Eden – sengl newydd 

Mae’r triawd pop Eden wedi rhyddhau sengl newydd. 

‘Rhywbeth yn y Sêr’ ydy enw’r trac newydd gan y triawd sydd wedi cael adfywiad dros y blynyddoedd diwethaf a hynny at fodd cynulleidfaoedd dros y wlad. 

Mae’r sengl newydd yn ymddangos wrth i Eden baratoi i berfformio fel hed-leinars Maes B am y tro cyntaf. 

Roedd Non, Emma a Rachel yn cloi prif lwyfan Maes B yn Eisteddfod Genedlaethol Tregaron ar nos Wener, 5 Awst, sef dyddiad rhyddhau’r sengl.