Enwebu FOCUS Wales am wobrau

Mae gŵyl FOCUS Wales yn Wrecsam wedi cael eu henwebu ar gyfer dau gategori yng ngwobrau’r ‘UK Festival Awards 2022’.

Sefydlwyd yr ŵyl yn 2010 gyda’r bwriad o arddangos y talent cerddorol Cymreig diweddaraf ac ers hynny mae wedi mynd o nerth i nerth gan sefydlu ei hun fel un o uchafbwyntiau’r calendr diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru.

Dychwelodd yr ŵyl i’w slot arferol ar ddechrau mis Mai eleni’n dilyn dwy flynedd o orfod addasu oherwydd y pandemig, ac roedd croeso mawr i hynny.

Fel arwydd pellach o lwyddiant y digwyddiad mae wedi cyrraedd rhestr dau gategori yng Ngwobrau Gwyliau’r DU 2022 sef yr ‘Ŵyl Metropolitan Orau’ a’r ‘Ŵyl Fach Orau’ (ar gyfer gwyliau gyda llai na 10,000 o gynulleidfa bob dydd.

Mae modd i’r cyhoedd bleidleisio dros y rhestrau byr ym mhob categori nes 29 Hydref, gyda’r rhestrau byr yn cael eu cyhoeddi ar 1 Tachwedd. Bydd yr enillwyr yn cael eu datgelu mewn seremoni ym Manceinion ar 6 Rhagfyr.