Fersiwn newydd EP Sister Wives

Bydd Sister Wives yn rhyddhau fersiwn newydd o’u EP cyntaf, ‘Gweler Ein Gofid’ ar ffurf record feinyl 12” ar 29 Mawrth. 

Rhyddhawyd yr EP yn wreiddiol gan y grŵp o Sheffield ym mis Tachwedd 2020, a hynny ar y label Do It Thisen.

Mae’r fersiwn newydd yn cael ei ryddhau gan label Recordiau Libertino, ac yn cynnwys y tri thrac gwreiddiol ar ochr 1 y record newydd, yn ogystal ag ailgymysgiad newydd o bob un ar ochr 2 yr EP. 

Caru cydweithio

Ffurfiodd Sister Wives fel grŵp dwyieithog yn 2018 gyda’r bwriad o rannu chwedlau gwyllt mewn caneuon sy’n gwibio rhwng y Gymraeg a’r Saesneg dros felodïau ogofaidd a hypnotig. 

Mae’r grŵp yn caru cydweithio, ac er mwyn parhau â’r ysbryd hwnnw pan oedd teithio’n amhosib, maent wedi gofyn i dri artist ail-gymysgu traciau’r EP gwreiddiol ar gyfer y fersiwn newydd yma.

Ani Glass sydd wedi ailgymysgu ‘Wandering Along / Rwy’n Crwydro’, Gnoomes (Rocket Recordings) sydd wedi creu’r fersiwn newydd o ‘The Sun Will Come / Mi Ddaw yr Haul’, ac mae Mandy, Indiana wedi ail-gymysgu ‘Gweler ein Gofid / See Our Grief’. 

“Rydym wastad wedi bod eisiau ailgymysgu ein tiwns” meddai Sister Wives

“… felly pan ddaeth sôn am ailgyhoeddiad roedden ni’n gwybod ei bod hi’n amser gofyn i rai o’n hoff artistiaid presennol weithio eu hud! Roedden ni eisiau sain gwahanol ar bob un o’r caneuon ac yn gwybod y byddai Ani Glass, Mandy, Indiana a Gnoomes yn creu tirwedd ddiddorol wrth ymyl ei gilydd ar y record. 

“Mae wedi bod yn gymaint o bleser i ni glywed beth mae’r artistiaid ysbrydoledig hyn wedi’i greu o’n EP.”

Albwm ar y ffordd

Rhediad cyfyngedig o’r EP gwreiddiol a ryddhawyd yn 2020 gyda phob copi’n gwerthu’n syth bin. 

Mae’r fersiwn newydd allan ar record feinyl melyn llachar gyda’r gwaith celf wedi’i greu gan aelod y band, Lisa O’Hara, ac yn cynnwys lluniau o Fynydd Parys ar Ynys Môn. Laura Merrill sydd wedi tynnu’r lluniau hyn. 

Ysbrydolwyd ‘Wandering Along / Rwy’n Crwydro’ gan gerdded llwybrau arfordir Môn; tra bod  ‘The Sun Will Come / Mi Ddaw Yr Haul’ wedi’i ysgrifennu yn nyfnder y gaeaf, yn disgwyl am aileni a chynhesrwydd y gwanwyn. Mae’r trydydd trac, ‘See My Grief / Gweler Ein Gofid’ yn dal ymchwydd emosiynol a gafael galaru.

Mae’r EP yn dilyn sengl ddwbl Sister Wives ar y cyd gydag un o grwpiau eraill Recordiau Libertino, Tacsidermi. Rhyddhawyd ‘O Fy Nghof’ ac ‘A Oes Heddwch’ ddiwedd mis Tachwedd. 

Yn ôl Libertino, bydd Sister Wives yn rhyddhau eu halbwm cyntaf yn ddiweddarach yn y flwyddyn.