Kizzy’n rhyddhau ‘Cariad y Tir’

Mae Kizzy Crawford wedi rhyddhau ei halbwm diweddaraf, cwta chwe mis ar ôl yr un diwethaf! 

Cariad y Tir ydy enw’r albwm newydd sydd allan ar label Recordiau Sain. 

Mae record hir ddiweddaraf y gantores o Ferthyr Tudful yn dilyn yr albwm Rhydd a ryddhawyd nôl ym mis Tachwedd 2021, ond mae naws y record newydd yn wahanol iawn i’r un flaenorol. 

“Dyma gasgliad o ganeuon gwerin ac emynau Cymreig sydd wedi bod yn agos at fy nghalon ar wahanol adegau o fy mywyd ac sydd wedi rhoi ymdeimlad o berthyn i mi wrth dyfu lan yng Nghymru” meddai Kizzy am yr albwm newydd. 

“Maen nhw’n ganeuon sydd wedi fy helpu i weld pa mor brydferth yw’r tir a’r bywyd, yr harddwch, y natur, yr iaith, y gymuned a’r gerddoriaeth sy’n ffynnu arno ac hefyd wedi gwneud i mi sylweddoli pa mor arbennig yw’r cariad sy’n cael ei ddangos at y tir a’r cariad y gall y tir ei roi yn ôl i ni. 

“’Dwi wedi recordio’r caneuon dros gyfnod a’r trefniannau yn amrywio o rai gyda sain mwy traddodiadol, fel ’dwi’n cofio o fy nyddiau ysgol neu’r Eisteddfod, i rai gyda naws mwy amgen.”

Gwerthfawrogiad i’r tir a’r wlad

Mae’r albwm newydd yn amlwg bwysig iawn i Kizzy ar lefel bersonol, ac yn dweud cyfrolau am ei hunaniaeth. 

“Fel person ifanc a oedd yn aml yn teimlo’n wahanol i eraill o fy nghwmpas, oherwydd lliw fy nghroen a fy nghefndir Seisnig a Bajan, roedd recordio’r caneuon yma yn bwysig, gan eu bod yn fy atgoffa, er fy mod wedi cael fy ngeni yn Lloegr, fy mod i wedi cael fy magu yng Nghymru ac wastad wedi cael fy amgylchynu â’r diwylliant Cymreig. 

“Roeddwn yn ddisgybl mewn ysgolion Cymraeg gan ddysgu, siarad a chanu yn Gymraeg. Treuliais flynyddoedd fy mhlentyndod a fy ieuenctid cynnar yn byw mewn tair ardal wahanol a hynod o brydferth o Gymru ac erbyn hyn rydw i’n cyfansoddi fy nghaneuon yn y Gymraeg ac yn gwneud fy mywoliaeth yn bennaf drwy’r Gymraeg. 

“Felly rydw i wedi uniaethu â Chymru ac wedi teimlo fel Cymraes ar hyd y blynyddoedd ac mae recordio’r caneuon ar yr albwm yma yn ffordd i mi gael rhoi rhywbeth yn ôl a dangos fy ngwerthfawrogiad i’r tir a’r wlad sydd wedi rhoi cymaint i mi.” 

Fel gyda Rhydd, Kizzy sydd wedi recordio, cynhyrchu a chymysgu holl ganeuon Cariad y Tir ei hun yn ei stiwdio gartref yn ogystal â chwarae’r holl offerynnau.

Dyma un o draciau’r casgliad, ‘O Flodyn Bach Hardd’: