Mari Mathias yn rhyddhau ei halbwm cyntaf

Mae albwm cyntaf Mari Mathias allan ers dydd Sul diwethaf, 20 Mawrth. 

Annwn ydy enw record hir gyntaf y ferch o Geredigion ac mae cael ei ryddhau ar label Recordiau JigCal. 

Daw’r albwm ar ôl iddi ryddhau dwy sengl fel tameidiau i aros pryd sef ‘Rebel’ ar 11 Chwefror ac yna’r trac sy’n rhannu enw’r albwm, ‘Annwn’, ar 11 Mawrth. 

Magwyd Mari Mathias ym mhentref gwledig Talgarreg sydd dafliad carreg o arfordir de Ceredigion. Mae hi bellach wedi’i lleoli yng Nghaerdydd yn astudio gradd Meistr mewn Ysgrifennu Caneuon a Chynhyrchu.

Roedd Mari yn un o artistiaid cynllun Forté yn 2021, ond cyn hynny roedd eisoes wedi rhyddhau ei EP unigol cyntaf, ‘Ysbryd y Tŷ’, ym mis Mawrth 2020.

Gosod seiliau

Mae wedi bod yn perfformio ar lwyfannau ers blynyddoedd ac roedd yn aelod o’r grŵp gwerin Raffdam cyn penderfynu canolbwyntio ar ei gyrfa unigol.  

Dros y blynyddoedd diwethaf mae Mari wedi cefnogi perfformwyr fel Gruff Rhys, Meic Stevens a Plu. Mae hi wedi perfformio ym mhobman, o Amgueddfa Sain Ffagan i Hub Fest, Gŵyl Immersed, Clwb Ifor Bach, Swansea Fringe a The Big Cwtch.

Bu iddi hefyd ennill cystadleuaeth Brwydr y Bandiau, Maes B yn Eisteddfod Genedlaethol, 2019. 

Wedi graddio o’r Forté Project, mae hi bellach yn perfformio ei deunydd newydd gydag ensemble newydd a chyffrous o gerddorion gwerin ifanc.

Cyfweliad yn Y Selar

Mae cyfweliad llawn gyda Mari yn rhifyn diweddaraf cylchgrawn Y Selar sydd allan ers canol mis Mawrth.

Yn ei sgwrs gyda gohebydd Y Selar, Tegwen Bruce-Deans, mae Mari’n trafod dylanwad hanes ei theulu a thraddodiadau gwerin Cymreig ar yr albwm newydd.

Mae hefyd yn egluro sut y mae wedi datblygu fel cerddor yn ystod cyfnod y pandemig.

“Dwi’n meddwl bod gan fy ngherddoriaeth ystyr dyfnach nawr” meddai’r ferch o dde Ceredigion.

Ac nid dim ond y gorffennol sy’n dylanwadu ar ei cherddoriaeth chwaith, mae’n ymwybodol iawn o bynciau llosg cyfoes.

“Un o’r newidiadau diweddar yng Nghymru yw’r cynnydd ym mhrisiau tai yn rhoi pwysau enfawr mewn cymunedau gwledig…”

“Roedd hyn hefyd wedi gwneud i mi edrych ar ein cymunedau Cymraeg a sut y bydd hyn yn cael effaith ar iaith, diwylliant, traddodiad a chymdeithas” meddai Mari.

Gallwch ddarllen y cyfweliad yn rhifyn diweddaraf cylchgrawn Y Selar sydd ar gael yn rhad ac am ddim mewn print o’r mannau arferol, neu i’w bori’n ddigidol hefyd.