Nid band cyffredin…

Mae label Recordiau Côsh wedi datblygu stabal gref o artistiaid dros y blynyddoedd diwethaf ac mae prysurdeb y label wedi parhau ar ddechrau 2022 gyda thriawd o senglau gan ychwanegiad diweddar i’r rhestr, Tara Bandito. 

Ac mae enw arall diddorol iawn newydd ymuno â’r label – mae Angel Hotel wedi rhyddhau eu sengl gyntaf ar Côsh penwythnos yma. 

‘Superted’ ydy enw sengl Gymraeg gyntaf y grŵp newydd o Gaerdydd, sydd eisoes wedi rhyddhau tair sengl Saesneg yn annibynnol cyn hyn. Bosib iawn y byddai darllenwyr Y Selar wedi methu rhain, ond mae’n llawer mwy tebygol eich bod wedi clywed eu cyfyr ardderchog o glasur y Super Furry Animals, ‘Torra Fy Ngwallt yn Hir’. 

Ymddangosodd y trac ar gasgliad elusennol Corona Logic a ryddhawyd fis Mawrth diwethaf gyda’r nod o godi arian at Llamau, sef elusen sy’n mynd i’r afael a digartrefedd ymysg pobl ifanc. Teg dweud bod cyfraniad Angel Hotel yn un ardderchog ac yn rhoi gwedd hollol wahanol i’r trac adnabyddus.

Roedd y prif lais ar y fersiwn newydd o ‘Torra Fy Ngwallt yn Hir’ yn swnio’n gyfarwydd, a hynny am reswm da gan mai un Siôn Russell Jones ydoedd – cerddor sydd wedi bod yn rhyddhau cerddoriaeth ers sawl blwyddyn, ac oedd hefyd yn aelod o’r ddeuawd byrhoedlog ond poblogaidd, Ginge a Cello Boi. 

Aelodau eraill y grŵp ydy Carys Elen Jones (bas a llais cefndir), Barnaby Southgate (keytar) a Jordan Dibble (dryms) a bu Siôn yn dweud mwy wrth Y Selar am ei fand newydd. 

“Indie-Rock band o Caerdydd [ydy Angel Hotel]. Ni’n defnyddio elfennau o ‘Power-Pop’ gydag ysbrydoliaeth o gerddoriaeth yr wythdegau i greu sain sydd yn unigryw i ni” meddai Siôn. 

“Yn ychwanegol, fel arddull, ni’n cymryd elfennau o B-ffilmiau o’r cyfnod hwn a corffori’r steil i fewn i’r caneuon. 

“Y syniad oedd i greu cerddoriaeth pop gofiadwy fase ddim yn swnio mas o le yn un o’r ffilmiau o ni’n caru fel plentyn. 

“Daeth y band at ei gilydd yn ystod y cyfnod clo cyntaf pan oedd gen i fwy o amser i ganolbwyntio ar greu prosiect newydd. Mae yna elfen gydweithredol i’r deinamig hefyd gan fod Carys yn gyfrifol am greu’r gwaith celf i’r band sy’n cyfrannu lot i steil gweledol y grŵp.

“Ni’n cal lot fawr o hwyl yn perfformio i bobl a fi’n siŵr bod y bobl sy’n dod i weld ni’n gallu gweud faint ni’n mwynhau.”

Prosiect cyffrous

Wrth reswm, roedd cyfnod y pandemig yn un aruthrol o anodd i’r rhan fwyaf o bobl, ond mae’n debyg y gellir ychwanegu Angel Hotel ar y casgliad o bethau bach mwy cadarnhaol a ddatblygodd o’r sefyllfa. 

Mae Siôn yn gerddor amlwg ers sawl blwyddyn bellach ac wedi rhyddhau 2 albwm unigol ynghyd â sawl EP ers y record hir gyntaf ganddo, And Suddenly, a ryddhawyd yn 2010. Yn 2017, arwyddodd y cerddor gyda chwmni cyhoeddi amlwg BDI ac arweiniodd hyn at gynnwys ei gerddoriaeth mewn nifer o gyfresi teledu amlwg. 

Mae hefyd wedi perfformio’n helaeth yng Nghymru a dros y byd, gan gynnwys SXSW Texas a Tokyo Rising a bu ar deithiau perfformio yn America, Japan ac Ewrop. 

Er hynny, mae’n amlwg yn grediniol mai Angel Hotel ydy un o’r pethau mwyaf cyffrous yn ei yrfa hyd yma

Llun: Sam Ffoto

“Mae’r prosiect hwn yn fwy anturus nag unrhyw beth arall dwi wedi cymryd rhan mewn yn y gorffennol. Mae yn esthetig a genre fwy penderfynol ac mae’r sioe fyw yn llawn egni a chyffro. 

“Mae yna agwedd hwylus iawn i’r perfformiad sy’n creu profiad cofiadwy i’r gynulleidfa.”

Er ei gyffro ynglŷn â’r prosiect roedd yn amlwg wedi’i synnu rhywfaint â’r ymateb i fersiwn y band o ‘Torra Fy Ngwallt yn Hir’.

“Fi’n caru’r gân wreiddiol so odd en lot o hwyl creu teyrnged ein hun i SFA. 

“O’n ni ddim yn disgwyl y fath o ymateb a gaethom ni o gwbl. Nes i recordio’r gân yn stiwdio fach fi ac odd e’n brofiad pleserus iawn.” 

“Fi dal yn aros am yr alwad wrth Gruff ar bois yn gofyn i ni ymuno nhw ar y daith nesa haha” ychwanega Siôn gyda’i dafod yn ei foch.” 

Lluchio’r llwch cosmig

Mae’r grŵp wedi creu argraff mawr mewn byr o dro felly, a hynny heb hyd yn oed ymuno â label hyd yma. Mae hynny ar fin newid wrth iddyn nhw gyhoeddi ddechrau mis Ebrill eu bod wedi ymuno â Côsh, y label bywiog sy’n cael ei redeg gan Yws Gwynedd. 

“Mae’r sengl nesa, ’Superted’, yn dod mas ar Recordiau Côsh a ni wrth ein boddau i gal y cyfle i weithio gyda label mor sefydledig yn y sin roc Gymraeg” meddai Siôn.

“Nes i gynhyrchu’r gân ac fe wnaeth fy ffrind Tom Rees, sy’n chwarae yn y grŵp Buzzard Buzzard Buzzard, gymysgu’r trac sydd wedi codi safon y record yn anferthol. 

Llun: Sam Ffoto

“Mae ganddom ni gasgliad o ganeuon o fideos yn barod i’w rhyddhau felly cynlluniau’r band yn symud ymlaen yw i gario ‘mlaen i berfformio a rhoi tracs newydd mas. Y gobaith yw i rhyddhau albwm llawn yn fuan.” 

Newyddion cyffrous felly, a newyddion sy’n siŵr o fod yn fêl ar fysedd Côsh. Saesneg ydy’r mwyafrif o’r traciau ar hyn o bryd yn ôl Siôn ond gyda thair neu bedair yn y Gymraeg a chwpl o rai dwyieithog hefyd.

Ar ôl rhyddhau cyfres o senglau’n annibynnol, pam felly penderfynu mai nawr oedd yr amser i ymuno â label?  

“Fi wastad wedi edmygu’r gwaith  ma Recordiau Côsh wedi rhoi mas” eglura Siôn.  

“Maen nhw’n label gweladwy iawn ar y sin roc Gymraeg ac ar ôl estyn allan atyn nhw gyda’r gerddoriaeth newydd, o’n i wrth fy modd i glywed bod yna ddiddordeb i weithio gyda ni. 

“Ma fe’n help mawr i gal tîm o bobl i weithio gyda, rhannu syniadau a gwybodaeth efo nhw ac i drafod cynlluniau nesa. 

“Ar hyn o bryd, ni am weld siwd ma sengl newydd ni’n neud ac wedyn asesu’r cynnydd. Ni gyd yn edrych ymlaen yn fawr i fod yn gweithio gydag Yws Gwynedd a’r tîm.”

“Mae Superted yn gân freuddwydiol, felancolaidd sy’n trafod teimladau o golled a hiraeth” eglura Siôn am y sengl newydd.  

“Mae’n llawn themâu o ‘nostalgia’ sy’n teimlo’n arallfydol ar adega. ‘Ry ni wedi rhoi ymgais ar ochr fwy teimladwy i’n hysgrifennu gyda’n cân Gymraeg gyntaf, ynghyd ag awgrymiadau o obaith mewn rhywbeth cyfarwydd”.

Cwrdd â’r band

Siôn ydy’r prif egni tu ôl i Angel Hotel, ond mae wedi llwyddo i ddenu cerddorion dawnus i ymuno â’r prosiect sydd heb os â chyfraniad amlwg i’r sŵn a delwedd maen nhw’n creu. 

Llun: Sam Ffoto

Jordan Dibble sy’n dod yn wreiddiol o ardal Port Talbot ydy’r drymiwr. Efallai bydd rhai’n gyfarwydd â Jordan fel aelod o’r grŵp gwerin No Good Boyo, sydd wedi llwyddo i ddal y sylw dros y blynyddoedd diwethaf gyda’u sioeau bywiog sydd wedi eu gweld yn derbyn gwahoddiadau i berfformio ar draws Ewrop, gan gynnwys yng ngŵyl enwog Lorient yn Llydaw. 

“Mae Jordan yn ddrymiwr uchel ei barch sydd yn cyfrannu steil creadigol a pwerus sydd yn cynnig lot i sain y band” meddai Siôn. 

Barny Southgate sy’n chwarae’r Keytar yn y band – sef offeryn sydd, fel mae’r enw’n awgrymu, yn gymysgedd o gitâr ac allweddellau. Mae Barny wedi astudio’n ddyfal fel pianydd ac yn aelod o’r band o’r dechrau’n deg. Mae hefyd wedi gweithio fel Cynhyrchydd Cerddorol ar sioeau cerdd yn y West End yn Llundain. Mae’n dod yn wreiddiol o Rydychen, ond penderfynodd i aros yng Nghymru ar ôl symud yma’n wreiddiol i weithio. 

Carys Elen Jones ydy’r darn olaf o jig-sô Angel Hotel ar y bas, a hefyd yn canu.  Astudiodd Carys fel arlynydd a chwblhau gradd meistr mewn celf gain…sy’n sgil ychwanegol defnyddiol iawn i’r grŵp, fel yr eglura Siôn.   

“Carys sydd yn gyfrifol am cloriau ac unrhyw waith celf y grŵp yn ogystal â chwarae’r bass a chanu. 

“Yn wreiddiol o ardal Llandeilo, mae Carys yn dod o deulu creadigol a cherddorol iawn.” 

Bydd ambell gyfle i weld y band yn perfformio’n fyw dros y misoedd nesaf. Bydd eu gig nesaf yn Porter’s, Caerdydd ar 22 Ebrill.

Bydd cyfleoedd hefyd i’w gweld yn perfformio mewn nifer o wyliau gan gynnwys All Roads Festival, Glastonbury (29 Ebrill – 1 Mai), Gŵyl Devauden 20-21 Mai, a  Trufest yn y Gelli Gandryll (19-22 Awst). Ac yn ôl Siôn bydd mwy o gigs yn cael eu cyhoeddi’n fuan. 

Yn y cyfamser, mae Lŵp, S4C wedi cyhoeddi fideo ar gyfer ‘Superted’ i ni fwynhau, wedi’i gyfarwyddo gan Rhys Davies. 

 

 

Geiriau: Owain Schiavone

Lluniau: Sam Ffoto