Pump i’r Penwythnos – 23 Rhagfyr 2022

Gan ei bod hi’n benwythnos y Nadolig, rydan ni wedi penderfynu rhoi Pump i’r Pewythnos hollol wahanol i chi wythnos yma gyda phump o ganeuon Nadolig ffresh sydd wedi’u rhyddhau eleni.

A jyst i wneud pethau bach mwy diddorol, fe wnawn ni cowntdown siart Nadoligaidd ei naws efo nhw, o 5 i 1 gyda’n ffefryn ni ar frig y goeden Nadolig 

Felly, yn newydd mewn yn rhif 5…. 

  1. ‘Bwrw Eira’ – Fleur de Lys

Cân Nadolig ddamweiniol yn ôl y band, ond damwain neu beidio mae wedi plesio ffans y bois o Fôn yn fawr

 


  1. ‘Amser Dolig’ – Geraint Rhys

Ddim y person amlycaf i ryddhau cân Nadolig, ond fel y byddech chi’n disgwyl gan y canwr protest cyfarwydd o Abertawe, mae ‘na neges bwysig yn hon. Ac wrth gwrs,  mae ‘na fideo bach gan Geraint hefyd:

 

  1. ‘Dolig Diddiwedd’ – Elis Derby

Un arall fyddech chi ddim yn disgwyl ei weld yn rhyddhau cân Nadolig! Ond, mae hon yn drac Nadoligaidd gyda thro yn y gynffon, ac yn deyrnged i’r ‘ffilm Nadolig’ sydd wedi arwain at sawl ffrae dros y blynyddoedd, Die Hard

 

  1. ‘Eira Flwyddyn Nesa’ – Glain Rhys

     

Ma hon yn lyfli gan Glain Rhys wrth iddi gyd-weithio gyda Gildas i greu deuawd Nadoligaidd i’r oesau

 

  1. ‘Noson ‘Dolig Wrth Y Bar’ – Hyll

Bob hyn a hyn mae’r grŵp o Gaerdydd yn popio i’r golwg gyda thrac newydd, ac maen nhw wedi popio allan o’r cracar ar gyfer Nadolig y tro yma gyda baled fach hyfryd iawn. Yn goron euraidd ar y cyfan mae cyfraniad lleisiol yr ardderchog Katie Chroma: 

Dyma fideo Lwp ar gyfer ‘Noson ‘Dolig Wrth y Bar’: 

 

Cytuno / anghytuno gyda’r rhestr? Ddylai trac Eden neu Linda Griffiths fod yn y pump? Rhowch wybod ei barn! 

 

Dyma restr chwarae fach efo mwy o ganeuon Nadolig Cymraeg 2022 – ydan ni wedi methu rhywbeth o’r rhestr? Rhowch wybod trwy DM neu yselar@live.co.uk 

(a dyma mensh fach hefyd i gân Nadolig Ffos Goch sydd ddim ar YouTube eto)

 

 

Nadolig llawen i holl ddarllenwyr a dilynwyr Y Selar a diolch am bob cefnogaeth yn ystod 2022 x