Sengl Kizzy yn flas o albwm nesaf

Mae Kizzy Crawford wedi rhyddhau ei sengl ddiweddaraf ers dydd Gwener diwethaf, 29 Ebrill. 

‘Cân Merthyr’ ydy enw’r trac newydd sydd allan ar label Recordiau Sain ac mae’n damaid i aros pryd nes rhyddhau ei halbwm newydd, ‘Cariad y Tir’, ar 20 Mai.  

Mae Kizzy wedi cael cyfnod cynhyrchiol iawn dros y flwyddyn ddiwethaf ac mae’r gerddoriaeth yn dal i lifo ganddi wrth iddi ryddhau’r sengl newydd. 

Mae’r sengl a’r albwm newydd yn mynd â Kizzy ar drywydd fymryn yn wahanol gan ei fod yn llawn o ganeuon gwerin traddodiadol ac emynau Cymreig, ac sy’n rhoi cyfle iddi arbrofi gyda nifer o ganeuon sy’n agos at ei chalon.  

Mae Cân Merthyr yn gân facaronig, lle mae’r Gymraeg a’r Saesneg yn eistedd ochr yn ochr â hynny’n gwbl naturiol. 

Mae’n gân eitha’ doniol am ddyn a’i berthynas amheus gyda’i wraig, fel yr eglura Kizzy.  

“Er bod y stori ddim yn un positif iawn mae’r ffordd y cafodd ei hysgrifennu yn ddiddorol a dyna beth wnaeth fy nenu i at y gân ’ma, ac wrth gwrs mae wedi ei seilio yn Merthyr, lle dwi’n byw.” 

“O’n i eisiau rhoi sbin fy hun ar y gân trwy greu cerddoriaeth siriol a hwyliog i wrthgyferbynnu efo’r stori dywyll…” ychwanegodd Kizzy. 

Mae’r sengl, a’r albwm yn dilyn yn fuan iawn ar ôl albwm diwethaf Kizzy, ‘Rhydd’ a ryddhawyd ar Sain ym mis Tachwedd 2021.  

Unwaith eto, fel gyda’r albwm ‘Rhydd’, mae Kizzy wedi recordio, cynhyrchu a chymysgu popeth ei hun yn ei stiwdio gartref yn ogystal â chwarae’r holl offerynnau.

Dyma ‘Cân Merthyr’: