Sengl Nadolig Eden

Mae Eden wedi rhyddhau eu cân Nadolig ers dydd Gwener diwethaf, 9 Rhagfyr. 

‘Nadolig Adre Nôl’ ydy enw’r sengl Nadoligaidd sydd allan ar label Recordiau PWJ. 

Dyma’r cynnyrch diweddaraf gan y triawd a ddaeth yn boblogaidd yn wreiddiol yn y 1990au ond sydd wedi cael adfywiad dros y blynyddoedd diwethaf wrth iddynt ymddangos mewn digwyddiadau mawr fel Tafwyl a’r Eisteddfod Genedlaethol. 

Mae’r trac newydd yn ddilyniant i’r sengl ‘Rhywbeth yn y Sêr’ a ryddhawyd ganddynt ym mis Awst eleni. 

“Mae ‘Nadolig Adre Nôl’ yn crisialu’r teimlad arbennig, y teimlad unigryw i bob teulu pan ddaw hi i ddathlu’r Nadolig” meddai’r band. 

“Mae ganddon ni gyd ein traddodiadau a’n harferion ac mae’r cysur mae rhywun yn ei gael o fod yn rhan o’r byd cyfrin hwnnw yn hudolus.”

Mae’r geiriau a’r alaw gan Caryl Parry Jones, a dyma’r tro cyntaf iddi hi ac Eden gyd-weithio gyda’r cerddor dawnus Nate Williams sydd wedi cynhyrchu’r trac. 

Yn ôl aelodau Eden, maen nhw’n edrych ’mlaen yn fawr at weithio gyda’i gilydd eto yn y flwyddyn newydd.