Sengl newydd Candelas ar y ffordd

Bydd Candelas yn rhyddhau eu sengl ddiweddaraf ddydd Gwener yma, 27 Mai. 

‘Cysgod Mis Hydref’ ydy enw’r trac newydd gan y grŵp o Lanuwchllyn, ac mae allan ar label Recordiau I KA CHING. 

Mae ‘Cysgod Mis Hydref’ sengl newydd Candelas yn ddigyfaddawd o drwm, mor catshi ag annwyd ac yn ein hatgoffa mai ‘man hapus’ y band yma ydi yng nghanol sŵn roc budur.

Cân serch gelwyddog ydi ‘Cysgod Mis Hydref’ sy’n trafod y teimlad braf o fod mewn cariad a sut mae’r pethau bach, fel gweld neges gan y person yna yn ymddangos ar dy ffôn, yn dod a chysur.

Daeth y teitl yn syml wrth i Osian Williams, ffryntman Candelas, fyfyrio ar ba mor hir ydi’r cysgodion yn y misoedd gaeafol. Trodd y syniad yn gytgan wedyn sy’n plethu teimladau a’r tymhorau; “Un noson ac mae’r ysfa yn ôl, fatha creu tân oer yn y gaeaf. Dy weld di’n gorwedd fel cysgod mis Hydref, yn nefoedd mewn noson o haf.”

Cyfnod tawel

Er iddynt ryddhau cyfyr o glasur Brân, ‘Y Gwylwyr’, fel rhan o gasgliad I KA CHING ar ddechrau’r flwyddyn, digon tawel fu Candelas ers dechrau cyfnod y pandemig mewn gwirionedd.

Eu hunig gynnyrch newydd yn ystod y cyfnod hwnnw oedd y sengl i gefnogi ymgyrch Ewro 2020 tîm pêl-droed Cymru, sef ‘Mae’n Amser // We Think it’s Time’, a ryddhawyd fis Mehefin 2021. 

Er hynny, mae’n deg dweud bod Candelas yn dal eu gafael yn dynn ar y teitl o fod yn un o fandiau amlycaf sîn gerddoriaeth Cymru.

Roedd yr ymateb i’w fersiwn newydd o ‘Y Gwylwyr’ yn dyst i hynny ac fe ddefnyddiwyd eu trac Ewro 2020 ar raglen Match of the Day wedi gêm agoriadol Cymru’n erbyn Awstria yn y bencampwriaeth. 

Mae fideo i gyd-fynd ä’r sengl newydd sydd wedi’i greu gan Rhys Grail, ac mae’n dangos clipiau o dros ddegawd o gigs Candelas, yn ogystal â’r band yn recordio’r sengl yn Stiwdio Sain. Mae’n ddiddorol, ond fel cofnod o steiliau gwallt a faint o flew oedd ar y llwyfan ar un adeg.

Roedd y fideo’n cael ei ddangos gyntaf ar wefan Klust  ddydd Llun diwethaf. 

Dyma nhw’n chwarae’r trac yn fyw yn Gigs Tŷ Nain yn gynharach eleni: