Sengl newydd NoGood Boyo

Bydd y grŵp gwerin cyfoes, NoGood Boyo, yn rhyddhau eu sengl newydd ar 20 Mai. ‘One Day’ ydy enw’r trac newydd sydd allan ar label Udishido. 

Mae NoGood Boyo yn brolio’r label ‘trash-trad’ ac yn cymryd y gerddoriaeth draddodiadol y maen nhw’n arbrofi gydag ef o ddwylo’r puryddion i mewn i’r 21ain ganrif.

Mewn gwisgoedd siwt boeler, sbectol haul, a het draddodiadol Gymreig, mae Beth, Sam, Aneirin a Jordan, pedwar aelod y band yn gymysgedd perffaith o werin, EDM a metal. Mae eu sengl, ‘One Day’, yn gyflwyniad perffaith i’r sain newydd yma, wedi’i ysbrydoli gan eu cefndiroedd cerddorol amrywiol.

Yn seiliedig ar y gân draddodiadol Gymreig, ‘A Ei di’r Deryn Du’, cafodd y trac ei gynhyrchu gan gitarydd, chwaraewr synth, a chynhyrchydd y band, Sam Humphreys, ac mae’n dangos band sy’n estyn am uchafbwyntiau creadigrwydd.

Mae’r gân yn sôn am y boen bythol o chwilio am yr hyn a gollwyd. Meddai’r gantores a’r acordionydd Beth.  

“Ar yr wyneb, rydyn ni’n clywed cân am gariad coll, a’r fwyalchen yn chwilio amdani, ond i ni yn y band mae’n mynd yn ddyfnach na hynny” meddai Beth. 

“Mae’n ddadansoddiad o’r byd y daethom â’r gân yn fyw ynddi. Rydym ni fel rhywogaeth yn wynebu sawl argyfwng. Mae cydymdeimlad wedi diflannu a’r gwir yn cael ei golli tra bod anwybodaeth yn cael ei lledaenu.

“Mewn gwirionedd, nid chwilio am fenyw ein breuddwydion yr ydym, ond chwilio am wleidydd sy’n dryw i’w gair – rydyn ni’n chwilio am atebion a chamau gweithredu a fydd yn brwydro yn erbyn newid hinsawdd, ac i fodau dynol ddechrau deall nad yw eu hawl i farn yr un peth â’r gwir. Geiriau ‘Bydda i gyda hi un diwrnod’, mynegwch obaith, yn hytrach na ffaith.”