Sengl Newydd Rogue Jones 

Mae’r grŵp pop amgen Rogue Jones wedi rhyddhau eu sengl ddiweddaraf ar label Recordiau Libertino. 

‘Englynion Angylion’ ydy enw’r trac newydd ganddynt sy’n ‘alwad ewfforig orymuso, rhyddhad a gwrthryfela’ yn ôl y grŵp ac yn esiampl o Rogue Jones yn “cysylltu â’u gwrach fewnol a chofleidio byd natur”. 

Dechreuodd hon, sengl gyntaf y band o’u hail albwm, fel pennill gan Fiona Apple neu Kate Bush dan arweiniad y piano cyn cael ei thrawsnewid i The Loft yn Efrog Newydd y 70au gan ysbryd David Mancuso. 

Fel y gerddoriaeth yr oedd Mancuso yn ei garu â’i chwarae, mae ‘Englynion Angylion’ yn llawn enaid, rhythm, a geiriau sy’n llawn gobaith ac achubiaeth.

Dychwelodd Rogue Jones, sef prosiect y pâr priod Bethan Mai ac Ynyr Morgan Ifan, i’w hail gartref creadigol yn Stiwdios Tŷ Drwg i ddechrau gweithio ar ‘Englynion Angylion’ gyda’r cynhyrchydd Frank Naughton. 

Yn ymuno â nhw ar y recordiad mae’r cerddorion Llŷr Pari,  neu ‘metronom Melin y Coed’, ar y drymiau a’r cymysgu, ac Elen Ifan ar y soddgrwth a Mari Morgan ar y ffidil disgo a gafodd eu recordio yng Nghaernarfon gan Gruff Ab Arwel.

Dyma gynnyrch gwreiddiol cyntaf Rogue Jones ers y sengl ddwbl ​​Human Heart / Gogoneddus yw y Galon’ a ryddhawyd ar ddiwedd 2016. Yn gynharach yn y flwyddyn honno, ryddhawyd eu halbwm cyntaf ‘VU’ ar label Recordiau Blinc. 

Er hynny, bu iddynt ryddhau casgliad o ganeuon ‘VU’ wedi’u hail-gymysgu gan artistiaid amrywiol fel albwm yn ystod 2021, ac mae Bethan Mai wedi ryddhau cerddoriaeth yn unigol a gyda’r grŵp Kathod yn y cyfamser. 

Mae Rogue Jones wedi denu tipyn o sylw diolch i’w sŵn amgen a pherfformiadau byw lliwgar gyda’r Guardian yn eu galw’n “fand swynol a hynod sy’n haeddu dilyniant cwlt”. 

Y mae ‘Englynion Angylion’ yn orlawn o swyn ac yn sicr bydd cydnabyddiaeth haeddiannol i ddilyn. 

“Englynion Angylion yw ein hymgais i wneud disgo cerddorfaol o’r 1970au, ond, fel popeth arall byddwn ni’n creu, gyda naws ychydig yn rhyfedd” eglura’r band. 

“Pobl y wlad yn treial gwneud cerddoriaeth y ddinas” ac yn llwyddo i ddod â phalet enfys natur gyda nhw i oleuo’r strydoedd dinesig tywyllaf.

Mae fideo ardderchog ar gyfer y sengl sydd wedi’i gyfarwyddo gan Ynyr o’r band: