Static Inc yn ôl gydag ail record

Mae’r grŵp roc o Gaerdydd, Static Inc, yn ôl gydag EP newydd. 

Daeth Static Inc i’r amlwg yn 2020 wrth ryddhau’r record fer 6 trac, ‘Beth Nawr?’ ym mis Hydref y flwyddyn honno

Nawr mae’r triawd yn ôl gydag EP 4 trac newydd o’r enw ‘Brithgofion’ sydd allan yn ddigidol ar Bandcamp y band ynghyd ag ar lwyfannau eraill. 

Clo ar y cam cyntaf

Er bod y grŵp yn enw newydd yn 2020, daeth i’r amlwg eu bod wrthi’n creu cerddoriaeth ers rhai blynyddoedd cyn hynny ond heb fynd ati i ryddhau’r caneuon.

Mae hynny’n berthnasol wrth drafod yr EP newydd fel yr eglura un o’r aelodau. 

“Y syniad tu nôl yr EP oedd i rhoi clo ar ein cam cyntaf fel band trwy ail recordio a gorffen caneuon o pryd roedden ond yn blant, yn ôl yn 2013” meddai Dan Edwards o’r band.

“Yn rhannol dros y cyfnod clo, cafodd popeth ei ail-drefnu ac ail recordio gyda’r wybodaeth rydym wedi casglu dros ddegawd o greu cerddoriaeth, ac ysgrifenwyd geiriau newydd i fynd ar syniadau a oedd yn wreiddiol yn offerynol. 

“Rydym yn really hapus gyda sut mae’r prosiect wedi troi mas!”

Pwy ydy Static Inc?

Static Inc ydy Siôn Walters, sef y prif gyfansoddwr, gitarydd a chanwr y grŵp; Dan Edwards sydd hefyd yn ysgrifennu, chware gitar, canu, ac yn cynhyrchu’r gerddoriaeth; a Patrick Havard sy’n chware’r bas.

A hwythau wedi ffurfio yn y brifddinas, dywed y band fod amgylchedd Caerdydd wedi dylanwadu ar sŵn Static Inc ac mae ‘themâu metropolitaidd’ i lawer o’u caneuon. 

Yn gerddorol mae gwaith y grŵp wedi’i ddylanwadu arno gan grwpiau fel Cocteau Twins, Talking Heads a Santana. 

Dyma’r trac ‘Ymlacio’ o’r EP newydd: