Yma o Hyd – Cwpan y Byd

Wrth i’r cyffro ynglŷn â rowndiau terfynol Cwpan y Byd 2022 gyrraedd uchafbwynt, mae label Recordiau Sain wedi penderfynu rhyddhau fersiwn newydd o’r gân sydd wedi dod yn ail anthem i dîm pêl-droed Cymru. 

‘Yma o Hyd’ gan Dafydd Iwan ydy’r gân honno wrth gwrs, ac mae perfformiadau Dafydd o’r anthem yn Stadiwm Dinas Caerdydd cyn y gemau tyngedfennol a sicrhaodd le Cymru yn Qatar yn rhan o chwedloniaeth pêl-droed Cymru bellach.

Gyda llai na phythefnos tan gêm gyntaf Cymru yn y rowndiau terfynol yn erbyn UDA, mae’r gân wedi’i hail-fastro o’r tapiau gwreiddiol a’i hailgymysgu er mwyn cynnwys lleisiau’r Wal Goch, sef cefnogwyr selog y tîm cenedlaethol.

Gosodwyd meicroffonau cudd yn Stadiwm Dinas Caerdydd yn ystod y ddwy gêm yn erbyn Awstria a’r Wcrain i recordio dros 70,000 o leisiau’r Wal Goch yn cyd-ganu gyda Dafydd Iwan wrth i Gymru greu hanes a mynd drwodd i Gwpan y Byd am y tro cyntaf ers 1958.

Mae’r recordiad hefyd yn cynnwys lleisiau carfan Cymru wrth iddyn nhw ganu’n llawn angerdd gyda Dafydd Iwan ar y cae wedi’r fuddugoliaeth dros Wcrain – a sicrhawyd drwy gic-rydd Gareth Bale.

Recordiwyd ‘Yma o Hyd’ yn wreiddiol gan Dafydd Iwan a’r band Ar Log yn 1983 fel cân herfeiddiol i ddathlu goroesiad yr iaith Gymraeg a Chymru er gwaetha’r holl elfennau yn eu herbyn. 

Mae’n dathlu goroesiad un o ieithoedd hynaf y byd. Mae’r gân bellach yn gyfystyr â llwyddiannau diweddar Timoedd Cenedlaethol Cymru, a bu Dafydd Iwan yng nghwmni’r ddau dîm – y merched a’r dynion – i egluro arwyddocâd hanesyddol y geiriau.

“Tyfodd ‘Yma o Hyd’ i fod yn fath o slogan cenedlaethol, a bellach mae’r gân a roddodd fodolaeth newydd iddo yn anthem swyddogol y Tîm Cenedlaethol ar gyfer Cwpan y Byd” eglura Dafydd Iwan wrth gyflwyno’r fersiwn newydd.  

“Mae’n freuddwyd amhosib wedi dod yn wir, ac y mae sain rhyfeddol y Wal Goch ar y trac newydd yn gyffrous ac ysbrydoledig.

“Mae’r fersiwn yma o Yma o Hyd yn cofnodi achlysur arbennig iawn yn hanes Cymru, pan wnaeth angerdd lleisiau gwych y cefnogwyr helpu Cymru i gyrraedd Cwpan y Byd. Ni fydd gan unrhyw genedl arall ddim tebyg i hyn i ysbrydoli eu tîm ar y llwyfan mwyaf yn y byd. Felly, c’mon Cymru, dewch inni ddangos i’r byd ein bod ni yma!”

Mae fideo swyddogol i fynd â’r recordiad yn cael ei ryddhau ar sianelau digidol Gymdeithas Bêl-droed Cymru ac mae wedi derbyn croeso cynnes.

Mae’r fersiwn newydd bellach wedi’i ryddhau i’w ffrydio a’i lawr lwytho ar y prif lwyfannau digidol arferol.

Bydd Sain hefyd yn rhyddhau fersiwn ar CD a fydd hefyd yn cynnwys recordiad o’r Wal Goch yn canu Hen Wlad fy Nhadau, ac a fydd ar gael mewn siopau ac i’w archebu ar wefan Sain, gydag unrhyw elw yn mynd tuag at adnoddau pêl-droed llawr gwlad.