Agor enwebiadau Gwobrau Gwerin Cymru

Mae’r enwebiadau Gwobrau Gwerin Cymru 2023 bellach ar agor

Lansiwyd y gwobrau yn 2019 gan Trac mewn cydweithrediad â Radio Cymru, Radio Wales a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Bryd hynny roedd Lleuwen, VRï, Gwilym Bowen Rhys a Lleuwen ymysg yr enillwyr mewn noson arbennig a gynhaliwyd yn Neuadd Hoddinott, Canolfan Mileniwm Cymru.

Ers hynny, ni fu modd cynnal yr achlysur oherwydd y pandemig, ond fe fydd yn dychwelyd yn ystod y gwanwyn eleni ac mae’r trefnwyr yn gwahodd y cyhoeddi i gynnig eu henwebiadau ar gyfer deg o gategorïau.

Mae unrhyw drac/act/perfformiad/neu albwm gwerin Cymraeg a ryddhawyd rhwng 1 Ionawr 2019 a 31 Rhagfyr 2022 yn gymwys ar gyfer enwebiad.

Unwaith bydd yr enwebiadau’n cau, bydd cant o gynrychiolwyr o wyliau cerddoriaeth, lleoliadau gigs, hyrwyddwyr a’r cyfryngau yn ffurfio Panel Rhestr Hir er mwyn dewis rhestrau byr o’r enwau sydd wedi’u cynnig. Wedi hynny bydd panel o saith beirniad annibynnol o’r byd gwerin yn dewis enillydd o bob categori. 

Bydd noson wobrwyo’n cael ei chynnal unwaith eto yn Neuadd Hoddinott y BBC yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd ar 20 Ebrill, gyda pherfformiadau byw gan rai o’r enillwyr.

Dyma restr lawn o gategorïau Gwobrau Gwerin Cymru 2023: 

  1. Y Gân Gymraeg Traddodiadol Orau
  2. Y Gân Saesneg Gwreiddiol Orau
  3. Y Gân Gymraeg Gwreiddiol Orau
  4. Y Trac Offerynnol Gorau
  5. Yr Artist/Band Gorau sy’n dechrau dod i’r amlwg
  6. Yr Artist Unigol Gorau
  7. Yr Albwm Gorau
  8. Y Perfformiad Byw Gorau
  9. Y Grŵp Gorau
  10. Dewisiad y Werin