Agor pleidlais Gwobrau’r Selar

Mae pleidlais gyhoeddus Gwobrau’r Selar nawr ar agor.

Mae Y Selar yn cynnal gwobrau blynyddol ers 2009, gyda’r cyhoedd a darllenwyr Y Selar yn benodol, yn pleidleisio dros enillwyr y categorïau. 

Bydd hynny’n wir eto eleni gyda’r cyhoedd yn gyfrifol am ddewis enillwyr 9 o gategorïau sy’n cynnwys Record Hir Orau, Band Gorau a Fideo Cerddoriaeth Gorau.

Bydd enillwyr dwy wobr arall  yn cael eu dewis gan dîm golygyddol Y Selar sef y Wobr Cyfraniad Arbennig a Gwobr 2022. 

Dathlu llwyddiant 2022

“Unwaith eto eleni rydan ni’n gofyn i ddarllenwyr Y Selar ein helpu i ddewis enillwyr ein gwobrau cerddoriaeth blynyddol” meddai Uwch Olygydd Y Selar, Owain Schiavone. 

“Ers dros ddegawd bellach mae Gwobrau’r Selar wedi bod yn arwyddocaol yn y calendr cerddoriaeth gyfoes Gymraeg, ac yn gyfle i’r ffans ddangos eu gwerthfawrogiad i’r artistiaid a’r bobl eraill sy’n allweddol i’r sin.

“Mae’r ffordd berffaith i ddathlu llwyddiannau’r flwyddyn sydd wedi bod, can edrych ymlaen at yr hyn a ddaw dros y flwyddyn nesaf.”

Manylion cyhoeddi enillwyr i ddilyn

Dros y blynyddoedd fe ddatblygodd digwyddiad Gwobrau’r Selar i fod yn un o uchafbwyntiau’r calendr gigs byw, wrth i’r enillwyr gael eu datgelu fel arfer dros benwythnos gwallgof ond gwych o gerddoriaeth  yn Aberystwyth.

Bu’n rhaid newid hynny dros flynyddoedd Covid, a ni fydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn digwyddiad byw eleni chwaith. 

“Rydyn ni wrthi’n gwneud y trefniadau ar gyfer cyhoeddi’r enillwyr, a bydd gwybodaeth am hynny’n fuan iawn” meddai Owain Schiavone. 

“Roedd y digwyddiad blynyddol yn achlysur arbennig iawn, ond roedden ni’n ystyried newidiadau cyn i’r pandemig gyrraedd, ac rydyn ni wedi cyd-weithio’n llwyddiannus gyda Radio Cymru dros y ddwy flynedd ddiwethaf i gyhoeddi’r enillwyr dros y tonfeddi. 

“Yn sicr bydd digon o gyffro o gwmpas y gweithgarwch cyhoeddi, felly cadwch olwg am y manylion yn fuan iawn.” 

Mae pleidlais Gwobrau’r Selar ar agor nawr a gall unrhyw un fwrw pleidlais dros 9 categori. Bydd y bleidlais yn cau ar 12 Chwefror.  

Pleidleisia dros Wobrau’r Selar 2022