Dienw yn rhyddhau ‘Ffydd’

Mae Dienw wedi rhyddhau eu sengl ddiweddaraf ers dydd Gwener diwethaf, 17 Mawrth. 

‘Ffydd’ ydy enw’r trac newydd gan y ddeuawd o Lanrug a ffurfiodd nôl yn 2019 ac sydd bellach yn rhyddhau eu cynnyrch trwy label recordiau I KA CHING. 

Yn ôl y label, dyma fydd y gyntaf mewn cyfres o senglau a fydd yn cael eu rhyddhau fel tameidiau i aros pryd nes rhyddhau albwm cyntaf y band ym mis Mehefin eleni. 

I gyd-fynd â’r sengl, fe ymddangosodd fideo ar gyfer ‘Ffydd’ ar lwyfannau digidol Lŵp, S4C yn ddiweddar gan ddenu tipyn o ddiddordeb.

Dyma ail fideo cerddorol y band gyda’r gyntaf ar gyfer y gân ‘Targed’ ym mis Ebrill 2022. Yn y fideo yma cawn ddilyn stori ddifyr y cymeriad ‘Dienw’ dan gyfeiliant y gân.

Aelodau Dienw ydy Twm Herd ac Osian Land ac maent wedi bod yn gweithio’n brysur  ar ddeunydd newydd ac yn gigio’n gyson ar hyd a lled Cymru.