Dwy EP gan Ffos Goch

Mae Ffos Goch, prosiect arbrofol y cerddor Stuart Estell, wedi rhyddhau dwy EP ers dydd Gwener 15 Rhagfyr. 

‘Gobaith Newydd’ a ‘Dim Eira, Dim Sioe’ ydy’r ddwy record fer newydd sydd allan yn ddigidol ar label Recordiau Hwyrol. 

“Bydd ‘Gobaith Newydd’ yn syndod i unrhyw un sydd yn disgwyl mwy o ddefnydd arbrofol” meddai Stuart. 

“Nod y trefniant oedd ail-greu rhywbeth o deimlad records Nadolig Phil Spector, gyda lot gormod o offerynnau… fe wnes i daflu popeth ond y dresel ati hi. 

“Mae’n fyfyrdod ar y Nadolig a ddilynodd y cyfnodau clo, a fy mhrofiadau fy hun o COVID – ac yn bwysicach fyth, llythyr serch i fy mhartner.”

Ar y llaw arall, mae ‘Dim Eira, Dim Sioe’ yn record hollol wahanol ac yn ailadrodd hanes cyffuriol Siôn Corn. 

Mae’r EP yn gweld Stuart yn ail-ryddhau sengl a gafodd ei chyhoeddi’n wreiddiol ym mis Rhagfyr 2022 mewn gwirionedd, sef un o’r caneuon cyntaf i ymddangos gan y prosiect cerddorol newydd. 

Ers hynny mae wedi bod yn un o artistiaid prysura’ Cymru gan ryddhau cyfres o senglau a recordiau byr, gan gynnwys yr EPs ‘Atgofion’ ym mis Mai a ‘Pwmpenni’ ym mis Hydref.