Ffatri Jam yn rhyddhau ‘Geiriau Ffug’

Mae’r band roc newydd o’r gogledd, Ffatri Jam, wedi rhyddhau eu sengl ddiweddaraf ers dydd Gwener diwethaf, 10 Chwefror.

‘Geiriau Ffug’ ydy enw’r trac diweddaraf gan y grŵp newydd sydd wedi creu cryn argraff ers ymddangos gyda’u cynnyrch cyntaf mis Medi diwethaf. 

Daw aelodau Ffatri Jam o Arfon a Môn ac maent i gyd yn wynebau cyfarwydd i’r sin gerddoriaeth Gymraeg ar ôl bod yn aelodau o’r bandiau Calfari, Y Galw a Terfysg.

Daethant i’r amlwg ym mis Medi llynedd wrth ryddhau eu sengl gyntaf, ‘Creithiau’ gan lwyddo i ddenu sylw o sawl cyfeiriad.

Ers hynny maent wedi rhyddhau ail sengl, ‘Cyrff’, ac ym mis Tachwedd ac mae ‘Geiriau Ffug’ yn cynnal eu momentwm wrth iddynt baratoi i ryddhau eu EP cyntaf.  

Aelodau Ffatri Jam ydy Bryn Hughes Williams (prif lais a gitâr rythm), Sion Emlyn Parry (dryms a llais cefndir) Aled Sion Jones (prif gitâr a Llais cefn) a William Coles (gitâr fas).

Mae’r gân yn son am fynd i rhyfel efo rhywun ti ddim yn hoff o, hynny’n berson neu gystadleuydd” meddai Bryn Hughes Williams, prif ganwr a gitarydd Ffatri Jam.

“Mae’r geiriau yn disgrifio’r frwydr fel ‘symudiad mewn gêm o chess’, ond dwi hefyd yn dychmygu’r gân fel anthem cyn gêm bêl-droed neu rygbi.”

Mae’n amlwg bod rhyw berthynas rhwng sŵn y band a byd y campau gan fod eu sengl gyntaf, ‘Creithiau’, wedi bod ar restr chwarae y Cae Ras yn Wrecsam, ac wedi bod yn cael ei chwarae’n rheolaidd cyn gemau pan fydd tîm pêl-droed Wrecsam yn chwarae gemau cartref y tymor hwn. 

Mae’r band wrthi’n cwblhau’r gwaith o recordio eu EP cyntaf gyda’r bwriad o’i ryddhau ym mis Ebrill eleni.