Fideos Gŵyl Triban ar Lŵp

Mae sianel Lŵp, S4C wedi dechrau cyhoeddi ambell fideo o berfformiadau byw Gŵyl Triban ar eu llwyfannau digidol. 

Cynhaliwyd Gŵyl Triban ar benwythnos olaf Eisteddfod yr Urdd yn Llanymddyfri ar ddechrau mis Mehefin gyda llwyth o artistiaid cerddorol yn perfformio.

Ar hyn o bryd mae fideos o ganeuon gan ddau o’r artistiaid hynny ar YouTube Lŵp sef Gwilym yn perfformio ‘Dwi’n Cychwyn Tân’ ac ‘Y Reddf’ gan Mared. 

Dyma ‘Dwi’n Cychwyn Tân’:

…a dyma fideo ‘Y Reddf’: