Mwy o arian i Gronfa Fideos cerddoriaeth Lŵp a PYST

 

Bydd cronfa ariannol Lŵp S4C a PYST ar gyfer creu fideos cerddorol Cymraeg yn dyblu er mwyn ariannu ugain fideo newydd dros y flwyddyn nesaf.

Cyhoeddwyd y gronfa yn wreiddiol y llynedd fel ffordd o roi cyfle i artistiaid a chyfarwyddwyr newydd greu eu fideo cyntaf i hyrwyddo traciau newydd.

Fe fydd y gronfa yn tyfu dros y flwyddyn nesaf, gyda’r nod o weithio gyda cherddorion a chyfarwyddwyr na fyddai’n cael cyfle fel arall i greu fideos Cymraeg. O fis Hydref bydd galwad chwarterol am syniadau ar gyfer fideos, gyda phump yn cael eu cyhoeddi bob chwarter. Mae’r gronfa yn bartneriaeth rhwng corff dosbarthu a hyrwyddo cerddoriaeth PYST a Lŵp S4C.

Yn ôl Prif Weithredwr PYST, mae galw mawr am brosiect fel hwn.

“Dangosodd llwyddiant y flwyddyn gyntaf bod gwir angen am gyfleon ariannu ar gyfer fideos annibynnol” meddai Alun Llwyd, Prif Weithredwr PYST. 

“Mae hyn yn enwedig o wir ar gyfer y cerddorion a’r cyfarwyddwyr hynny na fyddai o bosib yn cael y cyfle, ac yn sicr fyddai’n methu gwireddu eu gweledigaeth heb gymorth. Mae amrywiaeth yr artistiaid a chyfarwyddwyr yn y rownd gyntaf yn tanlinellu yr awydd sydd yn bodoli i ymgysylltu â chreu drwy gyfrwng y Gymraeg. Dwi yn edrych ymlaen yn fawr i weld y gronfa yn parhau i dyfu flwyddyn nesaf.”

Mae S4C yn awyddus i weld cymaint â phosib o bobl yn ymgeisio am y cyfle i greu fideo fel rhan o’r prosiect newydd. 

“Mae’n wych gallu cefnogi cerddorion a chyfarwyddwyr Cymru er mwyn rhoi platfform i arddangos eu talentau” meddai Elen Rhys, Pennaeth Adloniant S4C. 

“Dwi mor falch fod y gronfa yn tyfu ac yn rhoi rhagor o gyfleon i ni gael gweld mwy o fideos cerddorol Cymraeg. Mae hwn yn gyfle gwych ac fe fyddwn ni yn galw ar unrhyw un sydd â diddordeb i wneud cais.”

Dros y flwyddyn ddiwethaf comisiynwyd deg fideo newydd gyda chefnogaeth y gronfa – mae rhain yn cynnwys fideos ar gyfer caneuon gan yr artistiaid Sachasom, Kathod, Chwalaw a Talulah i enwi dim ond rhain 

Rhestr lawn fideos cronfa fideos cerddorol Lŵp S4C a PYST hyd yma:

Sachasom — Agor (Cyfarwyddwyd gan Sion Teifi Rees a Sam Stevens)

Dead Method — Marwolaeth (Cyfarwyddwyd gan Molly Allen a Edward Russell)

Kathod — O Hedyn Bach / Troelli / Cofleidio’r Golau (Cyfarwyddwyd gan Manon Wyn Jones)

The Trials of Cato — Aberdaron (Cyfarwyddwyd gan Matt Coles)

Chwalaw — Dim Arwyr (Cyfarwyddwyd gan Izzy Rabey)

Talulah — Byth yn Blino (Cyfarwyddwyd gan Leah McLaine a Dominika)

Klust — GIG 01 (Cyfarwyddwyd gan Aled Victor)

Sachasom — Braf Oedd Byw (Cyfarwyddwyd gan Sion Teifi Rees a Sam Stevens)

Achlysurol — Dŵr i’r Blodau (Cyfarwyddwyd gan Anna Bobryska ac Aled Emyr)

Moss Carpet – Jugworm (Brwydr y Bandiau 2023)