Sengl ddiweddaraf Ffatri Jam ar y ffordd

Mae’r band roc newydd o’r gogledd, Ffatri Jam, yn paratoi i ryddhau eu sengl nesaf ar ddechrau mis Chwefror.

‘Geiriau Ffug’ ydy enw’r trac diweddaraf ganddynt a bydd yn cael ei ryddhau fel sengl ar 10 Chwefror.  

Daw aelodau Ffatri Jam o Arfon a Môn ac maent i gyd yn wynebau cyfarwydd i’r sin gerddoriaeth Gymraeg ar ôl bod yn aelodau o’r bandiau Calfari, Y Galw a Terfysg.

Daethant i’r amlwg gyntaf ym mis Medi llyned wrth ryddhau eu sengl gyntaf, ‘Creithiau’. Ers hynny maent wedi rhyddhau ail sengl, ‘Cyrff’, ac wedi llwyddo i ennyn tipyn o sylw o sawl cyfeiriad.  

Mae eu llwyddiant hyd yma’n cynnwys sicrhau bod eu sengl gyntaf, ‘Creithiau’, ar y rhestr chwarae yn y Cae Ras pan fydd clwb pêl-droed Wrecsam yn chwarae eu gemau cartref. Ac yn ôl pob tebyg fe fyddai hynny’n ddefnydd addas o’r sengl ddiweddaraf hefyd. 

Mae’r gân yn son am fynd i rhyfel efo rhywun ti ddim yn hoff o, hynny’n berson neu gystadleuydd” meddai Bryn Hughes Williams, prif ganwr a gitarydd Ffatri Jam.

“Mae’r geiriau yn disgrifio’r frwydr fel ‘symudiad mewn gêm o chess’, ond dwi hefyd yn dychmygu’r gân fel anthem cyn gêm bêl-droed neu rygbi.”

Aelodau Ffatri Jam ydy Bryn Hughes Williams (prif lais a gitâr rythm), Sion Emlyn Parry (dryms a llais cefndir) Aled Sion Jones (prif gitâr a Llais cefn) a William Coles (gitâr fas).

Mae eu llwyddiant hyd yma yn cynnwys cael eu dewis fel trac yr wythnos  ar  BBC Radio Cymru, cael eu chwarae  ar BBC introducing a chael eu cynnwys ar restrau chwarae Amazing Radio. Maent hefyd wedi llwyddo i gael adolygiadau ffafriol ar flogiau cerddorol ledled y byd gan gynnwys  De America, Sbaen, India, Portiwgal, Lloegr a Chymru.  

Mae’r band ar hyn o bryd yn y stiwdio yn ysgrifennu ac yn recordio ar gyfer eu EP cyntaf a’r bwriad ydy rhyddhau hwn ym mis Ebrill eleni. 

Maent hefyd yn cynllunio teithio’n helaeth yn ystod haf 2023 a pherfformio mewn gwyliau cerddorol amrywiol. 

Dyma sengl ddiwethaf Ffatri Jam, ‘Cyrff’: