Sengl Gyntaf Leigh Alexandra

Mae artist cerddorol newydd o Abertawe wedi rhyddhau ei sengl gyntaf. 

‘Gofyn Wyf’ ydy enw’r trac cyntaf i ymddangos gan Leigh Alexandra, ac mae allan ar ei label recordiau ei hun, sef Label Lexa. 

Mae’r gân wedi’i ysbrydoli gan guriadau dawns ddiwydiannol a cherddoriaeth electroneg ac yn plethu llais clasurol Leigh yn berffaith. 

Yn dilyn taith lwyddiannus o gwmpas theatrau Cymru gyda chwmni theatr Arad Goch yn gynharach yn y flwyddyn, aeth Leigh ymlaen i weithio gyda National Theatre Wales ar ‘Treantur’ dros yr Haf a thra iddi fod draw yn yr Eisteddfod Genedlaethol, cafodd ei ysbrydoli’n llwyr. 

“Wrth imi wylio Sage Todz, Lloyd, Dom James a Dontheprod yn perfformio, cymerodd y curiadau afael yn fy nghalon” eglura Leigh.  

“Roedd dril Sage yn syfrdanol, ac wrth imi ddawnsio, daeth y melodi i eiriau un o fy hoff ganeuon traddodiadol Cymraeg.”

Ddyddiau yn ddiweddarach, ymunodd Leigh ag Eädyth ar lwyfan yn ystod ei set ym Maes B.

“Rwyf mor ddiolchgar am y cyfle honno, roedd hi’n fraint gallu canu gydag Eädyth yn ei set DJ” meddai Leigh. 

“Dwi wedi bod yn breuddwydio am y foment honno ers erioed!”  

Wedi’i ysgrifennu ar y trên rhwng Pwllheli a Chaerdydd, a’i gynhyrchu gan y cynhyrchydd Donald Phythian, mae ‘Gofyn Wyf’ yn archwilio purdeb creadigrwydd ac iaith. 

Gyda geiriau wedi’i benthyg o’r chwedlonol ‘Calon Lân’, yma mae Leigh Alexandra yn dangos y gall gwahanol genres a synau cerddorol ddod at ei gilydd i greu rhywbeth o’r newydd.