Sengl Twm Morus x Gwyneth Glyn

Mae Twm Morys a Gwyneth Glyn wedi cydweithio ar eu sengl ddiweddaraf sydd allan ers dydd Gwener diwethaf, 19 Mai.  

‘Cymru’n Un’ ydy enw’r trac newydd gan y ddeuawd sydd allan ar Recordiau Sain. 

Canwyd y gân hon yng Ngŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd yn 2022. Anodd adeg hynny oedd dychmygu y gwelem Eisteddfod go iawn eto. Ond wedyn dyna Brifwyl Ceredigion!

Mae hiraeth yn fy nghalon

Am gaeau glas Tregaron,

Ond mi glywaf sŵn y don bach bêr

A dyrr yn Aberdaron…

Bydd lle’n Eifionydd a Gwlad Llŷn i bob rhyw enaid hoff cytûn!