Taith Hydref The Trials of Cato

Mae’r triawd gwerin The Trials of Cato yn dechrau eu taith Hydref fis nesaf gyda gigs ar hyd a lled Prydain yn cynnwys un yng Nghymru yn Pontio, Bangor ar ddydd Gwener, Hydref 13.

Fe gafodd y band hwyl arni’n ddiweddar gyda gig yn Nhŷ Gwerin yr Eisteddfod Genedlaethol ym Moduan, ac yna ychydig ddyddiau wedyn mi oeddent yn perfformio ambell waith yng Ngŵyl Rhyng-Geltaidd Lorient.

Mae hi wedi bod yn haf prysur iawn iddynt gyda pherfformiadau yng Nghanada, America, Gwlad Belg, Ffrainc a’r Almaen. 

Yn gynharach yn y gwanwyn roeddent hefyd yn ran o arlwy o berfformwyr Cymraeg a drefnwyd gan Focus Wales ar gyfer gŵyl SXSW yn Austin, Texas.

Yn ogystal â’r gig ym Mangor, mae’r gyfres o gigs fis Hydref yn cynnwys ymweliadau â Lerpwl, Nottingham a Glasgow. 

The Trials of Cato ydy Tomos Williams, Robin Jones a Polly Bolton. 

Wedi’u ffurfio yn Beirut, Lebanon yn wreiddiol, dychwelodd y band – sy’n canu yn y Gymraeg a’r Saesneg – i Brydain yn 2016 ac ers hynny maent wedi bod yn perfformio’n ddiflino ledled y wlad.

Enillodd eu halbwm cyntaf, ‘Hide and Hair’ y wobr am yr Albwm Gorau yng Ngwobrau Gwerin 2019 BBC Radio 2. Rhyddhawyd ail albwm y band, ‘Gog Magog’, ym mis Tachwedd 2022

6 Hydref – Farnham Maltings

7 Hydref – Gŵyl Werin a Rŵts Scunthorpe

12 Hydref – Telford’s Warehouse, Caer

13 Hydref – Pontio, Bangor

15 Hydref – Clwb Cymdeithasol Bodega, Nottingham

17 Hydref – Philharmonic, Lerpwl

18 Hydref – Canolfan Celfyddydau Brewery, Kendal

19 Hydref – The Cluny, Newcastle Upon-Tyne

21 Hydref – The Hug and Pint, Glasgow

22 Hydref – The Greystones, Sheffield

26 Hydref – Hertford Corn Exchange, Hebnffordd

27 Hydref – The Vestry Hall, Cranbrook