Welsh Whisperer yn rhyddhau sengl newydd

Mae’r Welsh Whisperer yn ôl gyda sengl newydd sydd allan ar ei label ei hun, Recordiau Hambon, ers 27 Ionawr.

Ar ôl cyfnod cymharol dawel, a saib o’r stiwdio, mae’r Welsh Whisperer yn dychwelyd gyda chân sy’n dathlu’r byd y mae wedi bod yn rhan ohono ers 8 blynedd bellach, sef y byd canu gwlad yng Nghymru. 

‘Caneuon Canu Gwlad’ ydy enw’r sengl ddiweddaraf gan y gŵr Gwmfelin Mynach ac mae’r gân yn talu teyrnged i’r cynulleidfaoedd mae wedi ymweld â hwy dros y blynyddoedd. 

“Mae ‘Caneuon Canu Gwlad’ yn ddathliad o’r nosweithiau unigryw rwy’n mwynhau ar draws y wlad, weithiau yn fach ac weithiau yn fawr ond pob tro yn bleser”, meddai’r canwr o Sir Gâr.

Recordiwyd y sengl ddiweddaraf yn Nhrefdraeth, Sir Benfro a Llandwrog, Gwynedd gyda chyfraniadau gwerthfawr o Athboy yn swydd Meath, Iwerddon gan Kane O’Rourke sy’n chwarae a recordio gydag un o sêr fwyaf canu gwlad Iwerddon, Derek Ryan.