Sengl Peiriant gydag albwm i ddod

Mae’r ddeuawd cerddoriaeth arbrofol, Peiriant, wedi rhyddhau sengl fel tamaid i aros pryd nes rhyddhau eu halbwm newydd fis nesaf. 

‘Taflu Dŵr’ ydy enw’r sengl newydd sydd allan ers dydd Gwener diwethaf, 7 Mehefin. 

Bydd eu halbwm, Dychwelyd, yn dilyn ar 5 Gorffennaf. 

Deuawd fiolyn a gitâr trydan ydy Peiriant sy’n arbrofi gyda melodïau amrywiol i greu cerddoriaeth atmosfferig a soundscape. Mae’r band hefyd yn defnyddio offer electronig, samplau ac offer maent yn digwydd dod ar eu traws i ychwanegu at eu darnau rhannol fyrfyfyr.

Llun: Mairead McHugh

Pwy ydy Peiriant?

Aelodau Peiriant ydy Rose Linn-Pearl a Dan Linn Pearl.

Mae Rose Linn-Pearl yn rhannu eu hamser rhwng chwarae’r fiolyn a gweithio fel milfeddyg. Ar ôl hyfforddi’n ifanc mewn cerddoriaeth glasurol a gwerin, mae wedi mynd ati i ymddiddori mewn cerddoriaeth byrfyfyr ac arbrofol. 

Mae Dan Linn-Pearl yn gyfansoddwr, ac artist sain. Mae ei waith yn cynnwys cerddoriaeth roc ac electronig, gosodiad seinwedd, a gwaith ffilm arbrofol dan yr enw Deaf Pictures. Mae hefyd yn un o aelodau gwreiddiol y symudiad celf Gwaith Sŵn sy’n cynhyrchu sioe gelf fisol ar gyfer gorsaf radio Resonance 104.4FM.  

Mae Rose a Dan yn aelodau o’r gyfres cyngherddau arbrofol NAWR sy’n curadu sioeau rheolaidd yn Abertawe, Aberystwyth a’r Gelli Gandryll.  

Albwm Dychwelyd

Mae Dychwelyd yn archwilio’r broses o ddychwelyd i’r tarddiad.  Mae’n tyfu o’r profiad o ddod  adref, a dychwelyd i dirlun a diwylliant. Dychwelyd i wreiddiau er mwyn magu teulu ifanc. Y Mynyddoedd Ddu ym Mannau Brycheiniog sy’n gosod y ffrâm i dirlun Peiriant – bryniau hynafol amrwd a rhydd sy’n cysylltu’r prosiect trwy’r oesoedd a gyda synnwyr o le. 

Mae Rose a Dan Linn-Pearl yn tynnu ar eu seiliau mewn cerddoriaeth werin a chlasurol, ynghyd â ôl-roc, a chelf sain finimalaidd i greu cerddoriaeth arbrofol sydd wedi’i angori mewn tirlun Cymreig.  

Bydd yr albwm, Dychwelyd, yn cael ei ryddhau ar ddydd Gwener 5 Gorffennaf gan ddilyn y sengl i aros pryd, ‘Taflu Dŵr’ sydd allan nawr.

Bydd sengl arall o’r albwm yn dilyn hynny, sef ‘Cân Idris’ fydd allan ar ddydd Gwener 2 Awst. 

Dyma ‘Taflu Dŵr’:

Lluniau: Mairead McHugh

Gadael Ymateb