Lefelau aelodaeth

Ymunwch â Chlwb Y Selar nawr trwy ddewis pa bynnag un o’r lefelau aelodaeth isod sy’n mynd a’ch ffansi.

Dyma ffordd wych i chi gefnogi gwaith Y Selar wrth roi sylw i gerddoriaeth Gymraeg gyfoes ar y naill law, ond hefyd dderbyn llwyth o bethau cerddorol unigryw ar y llall.

Mae sawl lefel o aelodaeth ar gyfer y Clwb – cliciwch ‘Dewis’ ar yr opsiynau isod i weld beth mae pob un yn ei gynnig. Mae modd i chi hefyd ddewis aelodaeth ‘ffan’, sy’n rhad ac am ddim, ac yn golygu byddwch yn derbyn e-gylchlythyr achlysurol gyda newyddion Y Selar.

Cofiwch bod Y Selar yn cynnig cylchgrawn a gwasanaeth ar-lein yn rhad ac am ddim, ac rydym am barhau i wneud hynny. Trwy ddod yn aelod o Glwb Y Selar, gallwch ein helpu i sichrau hynny. Diolch x

Lefel Pris  
Ffan Am ddim Dewis

Cofrestrwch fel ffan Y Selar i dderbyn ein e-gylchlythyr achlysurol gyda newyddion am Y Selar, a’r sin gerddoriaeth.

Roadie £5.00 bob blwyddyn. Dewis
 • Copi o’r cylchgrawn yn y post (dwywaith y flwyddyn)
 • Ebost misol y clwb, yn cynnwys cynigion arbennig cerddorol
Drymiwr £10.00 bob blwyddyn. Dewis
 • Copi rhifynnau Selar x 2 trwy’r post gyda rhodd bach bob tro
 • Ebost misol y clwb, yn cynnwys cynigion arbennig cerddorol
 • Anrheg Nadolig gan Y Selar
Basydd £20.00 bob blwyddyn. Dewis
 • Copi rhifynnau Selar x 2 trwy’r post gyda rhodd bach bob tro
 • Ebost misol y clwb, sy’n cynnwys cynigion gan bartneriaid
 • Anrheg Nadolig gan Y Selar
 • Cyfle cyntaf i brynu copi record feinyl aml-gyfrannog Y Selar (nifer cyfyngedig) gyda 25% o ostyngiad i’r pris
 • Copi o flwyddlyfr Y Selar
Gitarydd blaen £30.00 bob blwyddyn. Dewis
 • Copi rhifynnau Selar x 2 trwy’r post gyda rhodd bach bob tro
 • Ebost misol y clwb, sy’n cynnwys cynigion gan bartneriaid (disgownt codes a ballu gan labeli ac ati)
 • Anrheg Nadolig gan Y Selar
 • Copi o flwyddlyfr Y Selar
 • Copi o record feinyl aml-gyfrannog (nifer cyfyngedig) Y Selar
 • Crys T Y Selar wrth ymuno
Prif ganwr £50.00 bob blwyddyn. Dewis
 • Copi rhifynnau Selar x 2 trwy’r post gyda rhodd bach bob tro
 • Ebost misol y clwb, sy’n cynnwys cynigion gan bartneriaid (disgownt codes a ballu gan labeli ac ati)
 • Anrheg Nadolig gan Y Selar
 • Copi o flwyddlyfr Y Selar
 • Copi o record feinyl aml-gyfrannog (nifer cyfyngedig) Y Selar
 • Crys T Y Selar wrth ymuno
 • Cael eich henwi fel ‘Cyfaill Y Selar’ ar dudalen 3 pob rhifyn o’r cylchgrawn
Rheolwr £100.00 bob blwyddyn. Dewis
 • Copi rhifynnau Selar x 2 trwy’r post gyda rhodd bach bob tro
 • Ebost misol y clwb, sy’n cynnwys cynigion gan bartneriaid (disgownt codes a ballu gan labeli ac ati)
 • Anrheg Nadolig gan Y Selar
 • Copi o flwyddlyfr Y Selar
 • Copi o record feinyl aml-gyfrannog (nifer cyfyngedig) Y Selar
 • Crys T Y Selar wrth ymuno
 • Cael eich henwi fel ‘Cyfaill Y Selar’ ar dudalen 3 pob rhifyn o’r cylchgrawn
 • Poster mawr o glawr rhifynnau newydd Y Selar, wedi’i lofnodi gan yr artist ar y clawr
 • Tocyn VIP i unrhyw ddigwyddiad bydd Y Selar yn trefnu

← Yn ôl i’r hafan

(*nid yw Y Selar yn honni bod unrhyw aelod band yn fwy gwerthfawr nag un arall…wir yr 😉)

Mewngofnodwch i’ch cyfrif Clwb Selar er mwyn golygu ei proffil, newid eich lefel aelodaeth neu ganslo.