Talu am aelodaeth

Lefel aelodaeth newid

Rydych chi wedi dewis lefel aelodaeth Roadie.

  • Copi o’r cylchgrawn yn y post (dwywaith y flwyddyn)
  • Ebost misol y clwb, yn cynnwys cynigion arbennig cerddorol

Y tâl aelodaeth yw £5.00 bob blwyddyn.

Oes gennych chi god disgownt? Cliciwch yma i roi eich cod disgownt.

Neu, i greu cyfrif heb ddefnyddio Facebook, llenwch y blychau isod:


Gwybodaeth am y cyfrif Eisoes wedi creu cyfrif? Mewngofnodwch yma

GADEWCH YN WAG

Cyfeiriad

Manylion talu We accept all major credit cards