Talu am aelodaeth

Lefel aelodaeth newid

You have selected the Basydd membership level.

  • Copi rhifynnau Selar x 2 trwy'r post gyda rhodd bach bob tro
  • Ebost misol y clwb, sy'n cynnwys cynigion gan bartneriaid
  • Anrheg Nadolig gan Y Selar
  • Cyfle cyntaf i brynu copi record feinyl aml-gyfrannog Y Selar (nifer cyfyngedig) gyda 25% o ostyngiad i’r pris
  • Copi o flwyddlyfr Y Selar

Y tâl aelodaeth yw £20.00 bob blwyddyn.

Oes gennych chi god disgownt?

Neu, i greu cyfrif heb ddefnyddio Facebook, llenwch y blychau isod:


Gwybodaeth am y cyfrif Eisoes wedi creu cyfrif? Mewngofnodwch yma

GADEWCH YN WAG

Cyfeiriad

Manylion talu We accept all major credit cards