Talu am aelodaeth

Lefel aelodaeth newid

You have selected the Prif ganwr membership level.

  • Copi rhifynnau Selar x 2 trwy'r post gyda rhodd bach bob tro
  • Ebost misol y clwb, sy'n cynnwys cynigion gan bartneriaid (disgownt codes a ballu gan labeli ac ati)
  • Anrheg Nadolig gan Y Selar
  • Copi o flwyddlyfr Y Selar
  • Copi o record feinyl aml-gyfrannog (nifer cyfyngedig) Y Selar
  • Crys T Y Selar wrth ymuno
  • Cael eich henwi fel 'Cyfaill Y Selar' ar dudalen 3 pob rhifyn o'r cylchgrawn

Y tâl aelodaeth yw £50.00 bob blwyddyn.

Oes gennych chi god disgownt?

Neu, i greu cyfrif heb ddefnyddio Facebook, llenwch y blychau isod:


Gwybodaeth am y cyfrif Eisoes wedi creu cyfrif? Mewngofnodwch yma

GADEWCH YN WAG

Cyfeiriad

Manylion talu We accept all major credit cards