Dechrau recordio albwm Y Cledrau

Mae’r grŵp o ardal Y Bala, Y Cledrau, wedi awgrymu eu bod wrthi’n dechrau recordio albwm newydd. Rhyddhaodd y pedwarawd eu halbwm cyntaf dan yr enw ‘Peiriant Ateb’ yn Rhagfyr 2017 ac ers hynny wedi bwrw ymlaen i sefydlu eu hunain fel un o brif grwpiau’r sin.

Ail albwm Gaff allan fis Ebrill

Mae Alun Gaffey wedi datgelu bydd ei albwm newydd yn cael ei ryddhau ym mis Ebrill eleni. Rhyddhawyd ei sengl ddiweddaraf, ‘Bore Da’, ddoe (6 Mawrth) a dyma’r sengl ddiweddaraf o gyfres o dair mae wedi rhyddhau o’r albwm newydd – rhyddhawyd ‘Yr 11eg Diwrnod’ ym mis Ionawr, ac yna ‘Rhosod Pinc’ ar 7 Chwefror.

Gwobr Llwybr Llaethog i Adwaith

Y grŵp o Gaerfyrddin, Adwaith, ydy’r diweddaraf i dderbyn ‘Gwobr Gerddorol Llwybr Llaethog’. Ers rhyw chwe blynedd bellach, fel arfer o gwmpas dyddiad Dydd Gŵyl Dewi, mae John a Kevs, aelodau’r grŵp dub / electroneg / rap, Llwybr Llaethog, wedi bod yn dyfarnu eu ‘Gwobr Gerddorol’ i rywun am eu cyfraniad arbennig i gerddoriaeth Gymreig.