Eich archeb

Mae’ch basged yn wag.

  • Defnyddiwch eich enw llawn fel mae’n ymddangos ar y cerdyn.
  • Gwnewch yn siwr bod eich cyfeiriad ebost yn gywir – byddwn yn anfon eich derbynneb ac e-docynnau at y cyfeiriad hwn.
  • Rhaid bod yn 16 oed neu’n hŷn i fynychu’r digwyddiad – byddwn yn gofyn am ID swyddogol wrth y drws.
  • I ychwanegu rhagor o docynnau, ewch yn ôl i’r tudalen tocynnau.