Erthyglau da i’w cynnwys yn y cylchlythyr

Fideo ‘Cysgod y Golau’ gan Parisa Fouladi

Mae’r gantores Parisa Fouladi wedi cyhoeddi fideo ar gyfer ei sengl ddiweddaraf, ‘Cysgod y Golau’. Rhyddhawyd ‘Cysgod y Golau’ fel sengl ar 26 Tachwedd 2021 a dyma sengl unigol ddiweddaraf y gantores Gymreig-Iranaidd, Elin Fouladi, sydd wedi perfformio dan yr enw El Parisa yn y gorffennol, ac sydd hefyd yn aelod o’r grŵp pop siambr, Derw.