Taith HMS Morris ar fin dechrau

Mae HMS Morris yn paratoi i ddechrau eu taith Brydeinig ddiweddaraf ddechrau mis Mehefin. Mae’r band o Gaerdydd wedi sefydlu eu hunain fel un o grwpiau mwyaf cyffrous Cymru bellach, ac yn datblygu hefyd fel band sy’n teithio’r rheolaidd.

Cyhoeddi manylion Gŵyl Ara Deg

Mae manylion yr ŵyl flynyddol a gynhelir ym Methesda, Ara Deg, wedi eu datgelu gan y trefnwyr. Neuadd Ogwen ym Methesda ydy canolbwynt y digwyddiad a gynhelir bob blwyddyn ar ddiwedd mis Awst, a sy’n cael ei chyd-drefnu gan y cerddor amlycaf o’r ardal, Gruff Rhys.