Bwca i ryddhau ‘Tregaron’

Efallai fod yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron fis Awst wedi ei gohirio, ond bydd y grŵp o’r canolbarth, Bwca, yn rhyddhau sengl sy’n brolio rhinweddau tref leiaf Ceredigion ddydd Gwener yma,  3 Ebrill.