Rhyddhau Albwm Mared

Mae Mared wedi rhyddhau ei halbwm newydd ddydd Gwener diwethaf, 21 Awst. ‘Y Drefn’ ydy enw record hir gyntaf y gantores dalentog o Lanefydd ger Abergele ac mae cryn edrych ymlaen at y casgliad yn dilyn rhyddhau cyfres o senglau fel tameidiau i aros pryd.

Cymryd y Mics o Dderyn Yws

Yn ystod y cyfnod clo mae ail-gymysgu traciau wedi dod yn fwyfwy amlwg. Tegwen Bruce-Deans aeth ati i edrych ar yr esiamplau o hynny yn y Gymraeg… Diau fu shifft dros y blynyddoedd diwethaf yn y sîn cerddorol Cymraeg, wrth i genhedlaeth newydd fynnu camu tu hwnt i sffêr y band byw confensiynol.