Rhyddhau Albwm Mared

Mae Mared wedi rhyddhau ei halbwm newydd ddydd Gwener diwethaf, 21 Awst. ‘Y Drefn’ ydy enw record hir gyntaf y gantores dalentog o Lanefydd ger Abergele ac mae cryn edrych ymlaen at y casgliad yn dilyn rhyddhau cyfres o senglau fel tameidiau i aros pryd.

Cymryd y Mics o Dderyn Yws

Yn ystod y cyfnod clo mae ail-gymysgu traciau wedi dod yn fwyfwy amlwg. Tegwen Bruce-Deans aeth ati i edrych ar yr esiamplau o hynny yn y Gymraeg… Diau fu shifft dros y blynyddoedd diwethaf yn y sîn cerddorol Cymraeg, wrth i genhedlaeth newydd fynnu camu tu hwnt i sffêr y band byw confensiynol.

‘Pontydd’ – pedwaredd sengl Mared

Mae Mared wedi rhyddhau ei sengl a fideo newydd ers dydd Gwener diwethaf, 31 Gorffennaf. Mae hefyd wedi cyhoeddi dyddiad rhyddhau ei halbwm cyntaf ‘Pontydd’ ydy enw’r sengl ddiweddaraf gan y gantores o Lanefydd, a dyma’r pedwerydd trac i ymddangos oddi-ar ei halbwm cyntaf, ‘Y Drefn’, fydd allan ar 21 Awst ar label Recordiau I KA CHING.