Pump i’r Penwythnos – 8 Mai 2020

Gig: 3 o’r Tŷ: HMS Morris – Sianel YouTube Lŵp – 1 Mai 2020 Fel rydach chi’n gwybod, mae’r calendr gigs yn weddol wag ar hyn o bryd, felly yn hytrach nag edrych ymlaen at gigs y penwythnos rydan ni wedi troi at edrych yn ôl ar rai o’r gigs ar-lein sydd wedi digwydd dros wythnos a fu.

Teleri

Pump i’r Penwythnos – 24 Ebrill 2020

Gig: Setiau Dienw ar Sianel Gorwelion – 23 Ebrill 2020  Ar ôl dechrau cystal, mae’r setiau byw digidol yn dechrau arafu rhywfaint ar y penwythnosau’n ddiweddar…unai hynny neu dydan ni jyst ddim yn clywed amdanyn nhw (crëwch ddigwyddiadau Facebook os ydach chi’n perfformio bobl!) Un peth sy’n amlwg hefyd ydy nad oes rhaid cynnal gigs digidol ar y penwythnos – maen nhw’n gweithio llawn cystal ganol yr wythnos!

Pump i’r Penwythnos – 3 Ebrill 2020

Gig: Dafydd Hedd – Lansiad Albwm Hunanladdiad Atlas – Facebook @dafyddheddmusic – 6pm, Sadwrn 4 Ebrill Gan nad oes unrhyw gigs traddodiadol ar hyn o bryd, rydan ni wedi sôn lot am gigs digidol dros y cwpl o wythnosau diwethaf gan annog artistiaid i fynd ati i’w cynnal er mwyn lleddfu ar ein colled.