Mae gen i gig!

Y ffordd hawsa o ychwanegu gig at restr Y Selar yw i greu digwyddiad ar Facebook, ac yna rhoi’r ddolen (URL) i ni isod.

Wnawn ni ddarllen y manylion o dudalen y digwyddiad.

    Copïa’r URL o far llywio dy borydd, neu gwasga Rhannu yn yr ap a chopïa’r ddolen.

    Neu, rho’r manylion i ni fan hyn:

    Manylion cyswllt (dewisol, ond ddefnyddiol):