Gwener, 14 Rhagfyr 2018

Sioe Nadolig Al Lewis a’i Ffrindiau

Hyd at 14 Rhagfyr 2018, 22:00 (£16/£20)

“Wyddwn fod y Nadolig ar ei ffordd unwaith mod i a’r teulu wedi bod i Eglwys St Ioan i weld Cyngherdd Al Lewis a’i ffrindiau”

Sioe Nadolig Al Lewis a’i ffrindiau 2018

Nos Wener 14eg a Nos Sadwrn 15ed o Rhagfyr 2018.
Eglwys St Ioan, Treganna, Caerdydd CF5 1NX
Drysau am 7y.h

Yn dilyn ei sioe llwyddiannus ar Lwyfan y Maes Eisteddfod Caerdydd 2018, mae Al Lewis yn nol am ei 6ed flwyddyn yn olynnol yn gwneud ei Sioe Nadolig, efo cymysgedd arbennig o westeion y fydd yn cael ei ddatgelu’n fuan iawn.

Blwyddyn dwethaf fe werthwyd y ddwy noson allan yn bell o flaen llaw felly rydym yn argymell eich bod yn archebu eich tocynnau’n gynnar.

Ma na groeso i blant dros 10 oed, ond tydi’r noson ddim yn addas i blant bach.

Mae’r seddi heb ei gadw.

Tocynnau yn £16 o flaen llaw + cost bwcio neu £20 ar y drws (dipynu ar argaeledd)

Prynwch mewn person yn Siop Caban ym Mhontcanna.
Unrhyw ymholiadau cysyllwch a Francis 07960 820645.