Sul, 26 Awst 2018

Bryn Fon a’r Band

Hyd at 26 Awst 2018, 23:59

Cadwch y dyddiad yn glir. Am y 4ydd tro, cynhelir Cneifio Cyflym Pen y Fron ar 26 Awst 2018. Cyfle i gneifwyr-o’r rhai iau i’r rhai profiadol- ddangos eu gallu o flaen criw hwyliog

**BRYN FÔN A’R BAND** fydd yn cadw pawb yn mynd ar ôl i’r cneifio ddod i ben. Bro Cernyw di’r lle o fod penwythnos gŵyl banc Awst eleni!

Bydd mwy o fanylion i ddilyn, ond cadwch olwg ar y dudalen yma, ac ar Twitter ac Instagram am fwy o fanylion